Functioneel specificeren (of oplossingsvrij omschrijven) is een methode om op basis van het nader uitsplitsen van de randvoorwaarden aan het functioneren van een object te komen tot een kader waarbinnen alle oplossingen voldoen aan de klantverwachtingen. De methode is geschikt voor bijna alle bouwopgaven en sluit nagenoeg naadloos aan op de UAV gc. De gedachte is slechts te omschrijven wat de ‘oplossing’ moet kunnen en wat de aan de ‘oplossing’ gestelde eisen zijn, waardoor het niet noodzakelijk is om de ‘oplossing’ zelf te definiëren. Het bedenken en uitwerken van de ‘oplossing’ welke voldoet aan alle opgestelde eisen en randvoorwaarden wordt aan de opdrachtnemer overgelaten.

De werkwijze van Functioneel specificeren bestaat uit een integraal en concreet proces, waarbij onder andere de volgende analyses worden gebruikt:

  • Stakeholderanalyse.
  • Functionele analyse.
  • Opstellen, verzamelen en structureren van eisen.
  • Eisenanalyse.

Afhankelijk van de mate van oplossingsvrijheid kan dit eventueel worden uitgebreid met:

  • Objectenboom.
  • Trade off matrix.

Een goed proces van functioneel specificeren bevordert het begrip en de kennisontwikkeling bij opdrachtgevers en gebruikers. Een goede functionele specificatie optimaliseert het ontwikkelingsproces bij de opdrachtnemer en bevordert een betere toetsing van de uitkomsten daarvan. Door het expliciet werken en de stapsgewijze ontwikkeling kunnen betrokkenen niet alleen goed meekomen tijdens het proces, maar is ook de traceerbaarheid gewaarborgd.
Het toepassen van functioneel of oplossingsvrij specificeren impliceert de toepassing van Systems Engineering voor een goede borging van het proces.

Synquis kan u ook helpen bij het inrichten en toepassen van de Systems Engineering binnen uw projecten. Wij hebben een eigen ‘SE-tool’ ontwikkeld, welke laagdrempelig en eenvoudig toe te passen is. Wij zijn altijd bereid u een vrijblijvende demonstratie te geven.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.