Geïntegreerde contracten en UAV-GC

In de B&U sector (en in mindere mate in de GWW-sector) worden traditioneel verschillende contracten voor de diverse fasen van het project afgesloten door de opdrachtgever. Deze contracten hebben allen hun eigen voorwaarden en kennen hun eigen proces voor de totstandkoming. Daarbij is vaak niet helder wie nu precies welke verantwoordelijkheden heeft. Het risico ligt voor het grootste deel bij de opdrachtgever.
In dergelijke contracten worden voor de advieswerkzaamheden vaak de DNR 2011 en voor de uitvoering de UAV 2012 van toepassing verklaard.
Door alle disciplines apart te contracteren heeft de opdrachtgever niet alleen met al deze partijen een contractuele verbintenis, ook dient de opdrachtgever partijen onderling te coördineren. Deze coördinatieverplichting wordt vaak bij één partij ondergebracht, bijvoorbeeld bij het projectmanagement of een van de aannemers. Echter praktisch blijft het risico voor de samenwerking binnen het project bij de opdrachtgever liggen.

Biedt een geïntegreerd contract hierin uitkomst?

Lees Meer