Synquis en het opstellen van een vraagspecificatie

In de initiatieffase gaat het om het verkrijgen van een gelijk beeld van het project(resultaat) bij alle betrokkenen. Dit houdt in dat bij alle betrokken partijen dezelfde verwachtingen ontstaan.

Bijna alle bouwprocessen beginnen met een huisvestingsbehoefte bij een opdrachtgever. Een goede voorbereiding bij dit bouwinitiatief is écht het halve werk. Een kleine misser in de initiatieffase kan (grote) gevolgen hebben in het vervolg van een bouwproces. Synquis gelooft erin dat de primaire succesfactor voor een goed en professioneel verloop van een UAV-GC project het opstellen van een volledig en eenduidige vraagspecificatie is. In een dergelijke vraagspecificatie wordt het “Hoe” (de wijze waarop het proces dient te worden ingericht) en het “Wat” (de eisen en randvoorwaarden aan het product) volledig vastgelegd. Om de vraagspecificatie zo volledig en oplossingsvrij mogelijk op te kunnen stellen is specifieke UAV-GC kennis nodig en een compleet andere manier van procesbenadering ten opzichte van een traditioneel UAV bouwproces. Synquis ondersteunt haar opdrachtgevers bij het onderzoeken van de technische- en financiële haalbaarheid en weegt dit af tegen de geldende wet- en regelgeving in relatie tot de meegegeven projectkaders. Deze kaders bepalen de uitgangspunten op het gebied van Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GROTIK).

In deze fase zoeken wij samen met de opdrachtgever naar de meest optimale keuze voor een geïntegreerd contract. Daarbij komt onze UAV gc kennis en ervaring bij zowel de opdrachtgevers als ook de opdrachtnemers goed van pas. Wij zorgen voor het goed vastleggen van verantwoordelijkheden, rechten en plichten in het gewenste geïntegreerde bouwcontract, waardoor contractpartijen precies weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht/geëist.

De Synquis adviseurs begeleiden uw project door voornoemde GROTIK-kaders volledig te borgen in een eenduidige vraagspecificatie en deze in de voortgang te bewaken.