In deze driedelige blogserie gaat Synquis in op de huidige situatie in de bouwsector, waarin door een sterk aantrekkende markt een tekort aan personeel ontstaat. In een dynamische arbeidsmarkt in de bouw ontstaan geheel nieuwe situaties met hun eigen problemen. Welke situaties zijn dit en waardoor ontstaan ze? En belangrijker… Wat kunnen we er aan doen? Hieronder volgt deel 1 van deze serie blogs onder de titel: Jammer, dat het zo goed gaat…

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, dat de bouwsector na een lange periode van kommer en kwel nu weer aan een stevige ontwikkeling van een hoogconjunctuur bezig is. De bouwprojecten schieten weer als paddenstoelen uit de grond en in de VINEX-wijken zijn weer een overdaad aan steigers en bouwkranen te zien. Zo’n beetje iedere bouwvakker, bouwadviseur of ontwerper, die langdurig thuis zat is weer aan het werk en kan zijn (geliefde) vak weer uitoefenen. Er ontstaat echter ook een duidelijk keerzijde. Steeds meer instanties waarschuwen daarvoor. Onder de noemer ‘Jammer, dat het zo goed gaat…’ willen wij in deze blog een inkijk geven in de keerzijde van deze hoogconjunctuur. Niet omdat we het idee hebben hier direct iets aan te kunnen veranderen, maar wel om de betrokkenen bewust te maken van hetgeen gaande is en hier wellicht op te kunnen anticiperen.

 

In een artikel van 19 mei jl. in de Cobouw (link) wordt uitgebreid stilgestaan bij een aantal negatieve gevolgen van het grote aantal vacatures. Als belangrijkste reden wordt gegeven, dat er veel meer uitloop is dan nieuwe (capabele) aanwas. De uitloop is ontstaan tijdens de crisis, maar wordt momenteel doorgezet door de sterke vergrijzing in de bouwsector. De nieuwe aanwas blijft achter doordat jongeren de bouw links laten liggen. Relatief weinig jongeren kiezen voor een bouw gerelateerde opleiding. Vooral naar lager tot middelbaar (technisch) opgeleid personeel is veel vraag. De onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de vacatures in de bouw over de afgelopen jaren.

Figuur 1: ontwikkeling van de vacatures in de bouw 2010 – 2018 (bron: Cobouw 19 mei 2017)

 

Ook Bouwend Nederland luidt de noodklok. In januari van dit jaar wordt op hun website een artikel over het personeelstekort in de bouw gepubliceerd. (link) Hierin wordt ook de vergrijzing aangehaald als een deel van de oorzaak, maar ook wordt duidelijk aangegeven, dat er door de aantrekkende economie een veel grotere basisbehoefte aan personeel is. Logisch natuurlijk voor een sector, die zulke zware klappen in de afgelopen crisis heeft gekregen.

Bouwend Nederland geeft echter ook aan, dat het opleidingsniveau vaak tekort schiet om personeel goed in te kunnen zetten. Naar de mening van Synquis is dat ook wel een heikel punt. De bouwsector heeft tijdens de crisis veel te weinig gedaan om klaar de zijn voor de na crisis tijd, die met 100% zekerheid zou komen. Het voert te ver om onder de titel van deze blog hier verder op in te gaan, maar de bouwsector (en overheid) heeft het hier ons inziens behoorlijk laten liggen. (Dit artikel geeft wat meer inzicht in wat er nodig wordt geacht om de bouw aantrekkelijker te maken voor jongeren)

 

We weten nu, dat er daadwerkelijk een personeelstekort is en hoe dit is ontstaan. Maar welke consequenties heeft dit nu?

 

In deel 2 van de Blog serie worden de volgende consequenties nader beschouwd:

  1. De arbeidsmarkt komt in beweging
  2. De (bouw)prijzen gaan omhoog
  3. De selectiviteit gaat omhoog
  4. De professionaliteit gaat omlaag

Het volgende deel van deze blog kunt u rond 25 juni verwachten.