Het was weer zover: TÜV heeft de controle-audit in het kader van NEN-EN ISO 9001:2008 bij Synquis uitgevoerd.

We hebben samen met de auditor alle aspecten van ons kwaliteitsmanagementsysteem doorlopen. Tijdens zo’n audit realiseer je je des te meer hoeveel waarde interne audits en evaluaties met opdrachtgevers en leveranciers hebben voor een organisatie.

Tevens hebben we onze primaire processen onder de loep genomen. Het is goed om kritisch te blijven kijken naar eigen processen en producten en om open te staan voor continue verbetering.

Een bekroning op onze inzet is de ontvangst van het controlerapport van de externe auditor met het bericht dat geen enkele afwijking is geconstateerd. Zeker een goede stimulans om deze lijn in heel 2017 door te trekken.

We zijn op dit moment met een frisse blik aan het bekijken hoe we de overstap naar de ‘nieuwe’ norm 9001:2015 begin 2018 kunnen realiseren. We zijn ons de nieuwe norm eigen aan het maken en van gedachtes aan het wisselen over de wijze van implementatie van deze norm in ons huidige kwaliteitsmanagementsysteem.

Eind december 2017 zullen we laten weten of we klaar zijn voor de hercertificatie audit in februari 2018!