Synquis onderhoud (Maintain)

 

Steeds vaker wordt bij de integratie van verschillende onderdelen van contracten ook het onderhoud betrokken, het zogenaamd meerjarig onderhoud. Door meerdere jaren onderhoud aan het contract toe te voegen wordt niet alleen de opdrachtgever verder ontzorgd, maar zijn er voor de opdrachtnemer ook betere kansen om zich te onderscheiden en te investeren.

Het onderhoud vraagt binnen het contract om een specifieke benadering. Er dient te worden nagedacht over eisen aan onderhoudsniveau, storingsopvolging, procedures voor meldingen & klachten, prestatiemetingen en een systeem voor beloning dan wel betaling.

 

Synquis kan op het gebied van Maintain zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer begeleiden. Voor de opdrachtgever ligt de meerwaarde van Synquis vooral op het gebied van het opstellen van prestatie-eisen en het doorlopen van diverse scenario’s om tot goede eisen ten aanzien van het onderhoud te komen.

Voor de opdrachtnemer is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in de consequenties van het gevraagde onderhoud. Dit wil zeggen, dat de kritische onderdelen, prestaties en processen duidelijk in beeld moeten zijn. Tijdens de onderhoudsfase zelf dient meer gekeken te worden naar het tijdig signaleren van knelpunten en risico’s, het aanreiken van adequate oplossingen en een goede afstemming tussen budget, beheer, kwaliteit en planning. Voor Synquis zijn dit de basisingrediënten voor een succesvol onderhoudsproject.

Het doel is daarbij om de opdrachtgever tevreden te houden in een voor de opdrachtnemer (financieel) gezond project.