Synquis en risicomanagement

Onder druk van ernstig tegenvallende projectresultaten van vooral door de overheid uitgevoerde bouwwerken zoals grote infraprojecten (Betuwelijn en Noord-Zuidlijn) is het belang van risicomanagement steeds relevanter geworden. Ook bij diverse grote of complexe utilitaire werken is de vraag naar een gestructureerde benadering van de projectrisico’s acuter geworden. In toenemende mate wordt al in een vroegtijdig stadium van een project aandacht besteed aan de projectrisico’s en de gestructureerde beheersing ervan. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zoeken naar de mogelijkheden om zo effectief en efficiënt mogelijk de projectdoelen te bereiken. Risicomanagement kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

Lees Meer