In vervolg op het nieuwsbericht dat wij in februari 2017 over het unieke project Rijnkade 5 te Utrecht hebben gepubliceerd, willen wij graag berichten dat de bouwteamfase naar tevredenheid van de betrokkenen is afgerond.
Het bouwteam heeft het Definitief Ontwerp ten behoeve van het voormalig V&D-pand van Hoog Catharijne verder ontwikkeld naar het Technisch Ontwerp/Bestek en het resultaat mag er zijn.
Dit heeft ertoe geleid dat opdrachtgever IEF Berlage Utrecht (Boven Clarenburg) B.V. en aannemer Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. op 31 juli 2017 de overeenkomst van aanneming van werk hebben ondertekend. Dit was een heuglijk moment.

Vol enthousiasme zijn partijen van start gegaan en de eerste bouwvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.
Aangezien sprake is van bouwen in binnenstedelijk gebied, bevindt de bouwkeet zich op grote hoogte, namelijk op het dak van de parkeergarage P6 naast het voormalig V&D-pand.

Synquis blijft ook in de realisatiefase betrokken bij dit bijzondere project; nu in de rollen van directievoering en toezicht.
De verwachting is dat het proces in de realisatiefase dynamisch en uitdagend blijft, vooral ook door de vele stakeholders die bij dit project zijn betrokken met ieder hun eigen belangen.

Een sterk bepalende factor tijdens de uitvoering is het feit, dat er sprake is van een bestaand gebouw. Het gehele casco van het pand is intact gebleven.
Dit brengt niet alleen een reductie van de kosten met zich, maar het is ook veel duurzamer en geeft minder overlast voor de toch al ontzettend drukke omgeving dan slopen en opnieuw bouwen.
De uitdaging voor het team is om het pand technisch, esthetisch en economisch weer up-to-date te maken voor de komende decennia.

De planning is nog steeds dat het werk medio 2018 zal zijn afgerond en dan voor verdere inrichting zal worden overgedragen aan de nieuwe huurders.
Met het volste vertrouwen in elkaar en in voortzetting van de goede samenwerking, gaan we dit doel als projectteam zeker halen.
Dus bezoek regelmatig onze website voor updates van deze bijzondere upgrading van het voormalig V&D-pand.