UAV-GC en Systems Engineering

    Systems Engineering is een gestructureerde ontwerp- en realisatiemethode welk veelvuldig in het begeleiden van bouwprocessen wordt toegepast. Het proces wordt daarbij als belangrijker betiteld dan het product. De systematiek stoelt op de gedachte, dat een goed georganiseerd proces een passend product tot resultaat heeft. Door toepassing van een Design & Build contract wordt door de opdrachtgever gebruik gemaakt van de kennis in de markt en de marktwerking. Het contract valt in veel gevallen uiteen in twee delen, te weten een eisenspecificatie (de WAT-vraag) en een procesbeschrijving (de HOE-vraag). Ten aanzien van de eisenspecificatie zijn de verificatie en de validatie belangrijk. Validatie om te controleren of de eisen voldoen aan de oorspronkelijke klantwens en verificatie om aan te tonen, dat aan de eisen is voldaan. De procesbeschrijving geeft aan op welke wijze gewerkt dient te worden, welke producten (processtukken) geleverd moeten worden en welke informatie deze dienen te bevatten.

    Lees Meer