Uitvoering

De realisatie van het werk

Bij geïntegreerde contracten is het altijd goed om te definiëren wat er met de ‘uitvoering’ precies wordt bedoeld. Traditioneel wordt met de uitvoering altijd de fase bedoeld waarin de aannemer zijn bouwwerkzaamheden uitvoert, de realisatie dus. In het licht van geïntegreerde contracten zien we de uitvoering als de uitvoering van het contract en behelst dus alle activiteiten, die onder het contract moeten worden uitgevoerd. Een andere benaming is de ‘post-contractuele fase’, de fase na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtnemer.

Bij de beschouwing van de wijze waarop Synquis u van dienst kan zijn tijdens de uitvoeringsfase moet onderscheid gemaakt worden tussen de zijde van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Synquis heeft ervaring met beide zijden van het proces. Wij weten daardoor wat verwachtingen, eisen en invullingen van procedures zijn. Dit bevordert de efficiency en doeltreffendheid van de procesinrichting, waardoor met minder inzet een beter resultaat wordt bereikt.
In de hierna volgende tekst wordt een verdeling gemaakt tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 

Een ander kenmerk van een geïntegreerd bouwcontract is dat de opdrachtgever geen directievoerder en toezichthouders meer aanstelt. De rol wordt in deze fase toebedeeld aan de contractmanager.

Lees Meer