In het vorige werkzame leven bij ABT bv heeft Marcel binnen het project “Havenmeestervoorziening te Zwolle” gewerkt en in opdracht van de Gemeente Zwolle mede de vraagspecificatie en het volledige aanbestedingstraject verzorgd.
Deze opdracht is gegund als een Design & Construct (UAV-gc 2005) contract. Dit impliceert dat de uitvoerende partij volledig verantwoordelijk is voor het hele proces vanaf het Voorlopig Ontwerp tot en met de realisatie van het project. Begin juli 2014 is gestart met de aanbesteding van het project middels een niet openbare aanbestedingsprocedure van een aangereikt VO met een vraagspecificatie.
Architectenbureau Sacon uit Zwolle heeft het winnende Definitief Ontwerp voor de havenmeestervoorziening op het rodetorenplein gemaakt. De locatie is nabij het Maagjesbolwerk. De start bouw wordt medio april 2015 verwacht en vervolgens wordt het gebouw dan eind 2015 opgeleverd.
De te realiseren havenmeestervoorziening biedt onder andere plaats aan douches en toiletten voor bezoekers van de passantenhaven met een gezinsdouche die eveneens door mindervalide varende gasten gebruikt kan worden. De haven- en marktmeester houden hier kantoor tijdens het vaarseizoen en op marktdagen. Duurzaam is dat zonnecollectoren het douchewater verwarmen en via warmtewisselaars wordt afvalwater teruggewonnen. De architect heeft gekozen voor het gebruik van duurzame materialen als baksteen en onderhoudsarm hout. Ook komen er ingebouwde nestkasten voor gierzwaluwen. Aan de stadszijde komt een betonnen rand die kan dienen als zitbank. Dankzij een extra trap sluit het gebouw aan bij het rodetorenplein en de verlaagde havenkade. De realisatie van deze havenmeestervoorziening is een actie die voortvloeit uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. De havenmeestervoorziening wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectgegevens

Project: Havenmeestervoorziening te Zwolle
Opdrachtgever: Gemeente, Zwolle
Gebruiker: Gemeente, Zwolle
Opdrachtnemer: Architectenbureau Saccon, Zwolle
opstellen vraagspecificatie en VO: ABT bv, Velp
Advies aanbesteding & contractmanagement: ABT bv, Velp
Start ontwerp: 2013
Oplevering: eind 2015
Bouwkosten: ca. € 0,5 miljoen
Contractvorm: Design & Build (UAV-gc 2005)