Het offshore ingenieursbureau GustoMSC is in het 4e kwartaal 2015 verhuist naar de Timmerfabriek; een karakteristiek industrieel pand uit 1948 op het voormalige terrein van de scheepswerf Wilton Fijenoord in Schiedam. JHK architecten heeft, in nauwe samenwerking met GustoMSC, Facility, ABT en Synquis, een ontwerp gemaakt voor de transformatie en herinrichting van dit wederopbouwpand van ca. 9.500 m², dat zowel aansluit op de behoeften van de nieuwe gebruiker als op de eisen die het bestaande gebouw aan deze transformatie stelt.

Bestaand gebouw
De Timmerfabriek vormt een uniek pand: deze voormalige scheepstimmerwerkplaats van drie verdiepingen kenmerkt zich door grote open vloeren rond een centraal atrium, een verdiepingshoogte van minimaal vijf meter en grote glasoppervlakken in de gevel die zorgen voor licht en ruimte. De expressieve constructie van het gebouw, met een footprint van 50 bij 50 meter, is volledig in beton uitgevoerd. De vier betonnen schaaldaken vormen bovendien zowel van binnen als van buiten een bijzonder accent en geven het gebouw een aansprekende en markante uitstraling. Authentieke details als de industriële onderhoudsbruggen, de vakkundig uitgevoerde betonnen trappen en de uit glazen bouwstenen opgebouwde daklichten in het atrium onderstrepen bovendien nog eens de sobere doch sierlijke wederopbouwarchitectuur en industriële historie van het pand.

Ontwerp
Bij de transformatie van dit industriële pand van werkplaats naar hoogwaardige kantooromgeving stond voor JHK het behoud en herstel van het oorspronkelijke open karakter centraal, zonder daarbij het comfort op de werkplek uit het oog te verliezen. Het centrale atrium, dat alle verdiepingen met elkaar verbindt is hierbij weer opengemaakt en vormt daarmee zowel het organisatorische als visuele hart van het gebouw.

Het sobere en doelmatige karakter van het bestaande gebouw vertaalt zich eveneens in het kleur- en materiaalgebruik in het interieur: een palet van wit- en grijstinten vormt samen met het vele beton en glas een neutrale basis voor het interieur van de Timmerfabriek.

De namens ABT bv door Synquis uitgevoerde advieswerkzaamheden begonnen medio 2014 met een procesanalyse om het toenmalige DO-plan optimaal in een geïntegreerde contractvorm aan te besteden. Synquis heeft namens ABT bv te Velp vanaf de DO-fase het volledige projectmanagent verzorgd. Waarbij een uitgekristalliseerd DO + in een innovatieve aanbestedingsprocedure eind 2014 succesvol is aanbesteedt. Samen met de aannemer (bouwbedrijf van den Tempel en ontwikkeling te Schiedam) is het DO+ uitontwikkeld in een Technisch Ontwerp (TO). Begin 2015 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en het volledig werk is in oktober 2015 succesvol opgeleverd.

Marcel Quint heeft namens ABT bv als Synquis adviseur binnen dit project gewerkt en hierbij de volgende taken uitgevoerd:
• het opstellen van een procesanalyse met een plan van aanpak om het project (GROTIK) haalbaar te maken
• het begeleiden van het complete geadviseerde innovatieve en geïntegreerd aanbestedingsproces
• het verzorgen van het complete projectmanagement vanaf DO tot de realisatie
• daarna het leveren van de directievoering in de uitvoeringsfase en nazorgfase
• het mede verzorgen van het kostenmanagement tijdens het gehele Synquis proces.
• het managen van het Nazorg proces.

Projectgegevens

Project: Herhuisvesting GustoMSC te Schiedam
Opdrachtgever: GustoMSC te Schiedam
Architect: JHK Architekten
Aannemers: Van den Tempelbouw, Schiedam en installaties Verkaart en Synorga
Procesadviseur inclusief de aanbesteding & projectmanagement: Synquis, Huissen (namens ABT bv)
Directievoering: Synquis, Huissen (namens ABT bv)
Start bouw: medio 1e kwartaal 2015
Oplevering: oktober 2015
oppervlak: ca 9.500 m2 BVO
Bouwkosten: ca. € 9 miljoen
Contractvorm: Bouwteam

Geef een antwoord