Projectmanagers (Projectregiseurs) in innovatieve bouwprocessen.

Synquis is in 2013 opgericht en groeit sindsdien gestaag. Op dit moment bestaat de vaste kern uit Marcel Quint, Patricia van der Lelie, Maarten van Uem en Jop Hemink. Daarnaast is in de afgelopen jaren een stevige flexibele schil opgebouwd met professionele partners, die qua gedachtegoed en kwalitatieve aanpak goed bij Synquis passen. Zo zijn wij volledig en zelfstandig  NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd en zijn mede hierdoor in staat onze opdrachten volledig in eigen beheer te ontzorgen.

Synquis begeleidt, managet en ontzorgt (complexe) bouwprojecten met breed vizier en in alle fasen van het bouwproces. Het projectmanagement op basis van innovatieve (bouw)contracten vormt de basis van onze werkzaamheden, maar ook het uitvoeren van directievoering of contractmanagement worden regelmatig door ons verzorgd. Daarnaast beschikt Synquis met Patricia over een eigen bouwjuriste, zodat zaken als aanbestedingen, contracten en juridische vragen zelfstandig kunnen worden behartigd.

Het projectmanagement van Synquis steunt op een bouwtechnische achtergrond en nauwe, inhoudelijke betrokkenheid bij de projecten. Wij leveren zelf ondersteunende diensten als kostenmanagement, risicomanagement, Systems Engineering, technisch management en kwaliteitsmanagement. Synquis is daarmee instaat om grote, complexe projecten zelfstandig te begeleiden. Indien aanvullende capaciteit of specifieke kennis noodzakelijk is, wordt dit vanuit de flexibele schil ingezet.

Wij verstaan onder ‘innovatieve (bouw)contracten’ bouwcontacten, die specifiek voor een project zijn ingericht, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden uit de verschillende contractvormen en ontwikkelingen in de markt.

Synquis streeft ernaar ieder bouwproces zo optimaal mogelijk in te richten, passend bij de opdrachtgever en passend bij het project. Wij stellen hiervoor altijd een projectkwaliteitsplan op, zodat vooraf duidelijk is hoe het bouwproces wordt vormgegeven en wie welke rol vervuld met als doel de opdrachtgever maximaal te ontzorgen.

Wilt u meer informatie of een goed gesprek over de mogelijkheden voor uw project? Neem dan contact met ons op.