Risicomanagement

Bouwprojecten worden steeds complexer en onoverzichtelijker. Bovendien wordt de omgeving mondiger en neemt het aantal stakeholders op projecten toe. Het toepassen van doelgericht risicomanagement kan erg helpen om de grip op een project te verbeteren en het project met een behouden vaart de haven in te loodsen.

Het toepassen van risicomanagement heeft naast het effectief beheersen en reduceren van projectrisico’s een belangrijke functie als communicatiemiddel binnen het projectteam. Doordat bij risicomanagement knelpunten, gedachten en valkuilen expliciet worden gemaakt (en niet in de hoofden van de betrokkenen verstopt blijven), weten de leden van het projectteam veel beter wat er speelt en met welke aspecten ze bij hun eigen werkzaamheden rekening mee moeten houden.

Hoewel risicomanagement bij iedere contractvorm toegepast kan worden, levert het vooral bij de meer geïntegreerde contractvormen input voor de Systems Engineering, Systeemgerichte Contractbeheersing en de werk- en kwaliteitsplannen. Met deze input kan er meer nadruk worden gelegd op de (beheersing van) de risicovolle onderdelen, zodat de kans van het optreden van het risico doelmatig wordt verkleind.

Synquis maakt voor het uitvoeren van het risicomanagement gebruik van de Risman-methode, welke vergelijkbare stappen kent als de Demming-circle. Een uitleg van de Risman-methode wordt hier gegeven.

Wilt u een nadere toelichting hebben op het risicomanagement of weten welke mogelijkheden er voor uw project zijn? Neem dan contact met ons op via info@synquis.nl!