Het Corona-virus treft ons allemaal; van cruciaal belang is om goed op elkaar te letten en onze verantwoordelijkheid te nemen. Samen staan we sterk en komen we er doorheen. Maar hoe leggen we ‘onze verantwoordelijkheid nemen’ uit als grote wederzijdse belangen meespelen?

Gezondheid en het beperken van de risico’s op dat gebied staat natuurlijk voorop, maar de gevolgen die het Corona-virus op zakelijk gebied voor de bouwsector heeft laten ons niet los. Is er sprake van overmacht of van onvoorziene omstandigheden? Wellicht heeft u te maken met een project dat zich in de initiatieffase bevond en dat op ‘on hold’ is gezet? Of dreigt een lopend project stil te vallen door het uitblijven van leveringen met alle gevolgen van dien? Of is reeds vertragingsschade ontstaan en wat zijn de mogelijkheden om de schade zoveel mogelijk te beperken?

Als u behoefte heeft om over deze -en hieraan verwante- onderwerpen te sparren om uw juridische positie beter te kunnen bepalen, kunt u een e-mailbericht sturen naar onze juriste Patricia van der Lelie (p.vd.lelie@synquis.nl); zij zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen. Het eerste telefonische oriënterende gesprek bieden wij u kosteloos aan. Indien u een vervolgoverleg of nadere uitwerking wenst, dan hanteren wij momenteel het gereduceerd tarief van € 85 per uur. Graag adviseren wij u in deze voor iedereen onzekere tijden.