Deze week heeft Synquis Slobodan Starčević mogen verwelkomen als stagiaire. Slobodan is tweedejaars Bouwkunde student aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij zal tien weken stage lopen om meer kennis en ervaring op te doen over bouwprojecten en hoe deze kunnen worden georganiseerd. Het leuke is, dat Slobodan heel bewust voor Synquis heeft gekozen, doordat hij erg enthousiast werd van hetgeen op onze website vermeld stond. Het duurde daarom niet lang, voordat we elkaar tijdens het kennismakingsgesprek gevonden hadden. We hopen, dat we Slobodan op een dusdanige wijze in onze werkzaamheden kunnen meenemen, zodat hij een goede kijk krijgt op het kennisgebied waar hij (naar eigen zeggen) nog onvoldoende inzicht in heeft. Wij vinden het in ieder geval ontzettend leuk om onze kennis te delen en Slobodan verder te enthousiasmeren voor ons vakgebied. We wensen Slobodan dan ook een leerzame en leuke tijd bij Synquis toe!