Deze 3de blog in de blogserie ‘Besmettingsbeperkend vastgoed’ is opgesteld door Robert Olde Scholtenhuis van Dijkoraad.

“Samen krijgen we corona eronder”

Je ziet het overal aan de kant van de weg. Althans bij mij in de buurt. Vanwege het weinige reizen is “overal” hier een aanname. We nemen het dus maar aan dat er overal borden staan met “samen krijgen we corona eronder”. Net zoals we alle adviezen van specialisten, deskundigen, onderzoeksjournalisten en pseudowetenschappers aannemen.

Corona en installatietechniek

In deze derde blog behandelen we de aanpassingen aan de gebouw gebonden installatietechniek en het omgaan met deze techniek ten gevolge van de corona crisis. We houden al bijna drie maand elk artikel in de gaten gerelateerd aan corona en installatietechniek. Niemand heeft een passende oplossing. Het zal dus maatwerk moeten worden.

Laten we daar nu in ons vak veel ervaring mee hebben. Elke klus is uniek en vraagt om zijn eigen unieke oplossing.

Maatwerk

Toch kom je steeds weer dezelfde installatietechnische gerelateerde oplossingen tegen:

 • Ververs de binnenlucht zoveel mogelijk middels spuien, tenslotte is er buiten bijna geen overdracht.
 • Ventileren is verdunnen, dus een verlaging van de besmettingsrisico’s.
 • Zorg ervoor dat er geen vuile lucht teruggevoerd kan worden.

Zorg ervoor dat aerosolen zich niet kunnen verspreiden middels het rioleringssysteem of tijdens het spoelen.

 • De relatieve vochtigheid heeft wel degelijk invloed op de mate van overdraagbaarheid van het virus.
 • In situaties waar er toch risico op vuile lucht toevoer bestaat kan de lucht met bijvoorbeeld ultraviolet licht of HEPA filters gereinigd worden.

Hieruit blijkt wel weer dat er maatwerk moet zijn.

Enkele praktische tips

Mechanische ventilatiesystemen

 • Verhoog het ventilatievoud tot minimaal 60m³/h per persoon (minder mensen betekent ook meer lucht per persoon)
 • Laat systemen ‘s nachts ook draaien, desnoods op een lagere snelheid.
 • Schakel recirculerende luchtbehandelingsystemen uit.
 • Zorg ervoor dat er altijd met 100% buitenlucht wordt ververst.
 • Garandeer onderdruk in natte ruimtes.
 • Garandeer bij warmtewielen dat de lekkage tot een minimum beperkt wordt.
 • Bij een verwachte aanwezigheid van corona zet het warmtewiel stop en plak eventuele lekkages af.

Gebruikers instructies

 • Vermijd de Covid-19 Bermuda Triangle à binnen veel mensen, zingen of schreeuwen en ruimtes met onvoldoende ventilatie.
 • Spoel altijd met een gesloten toiletdeksel.
 • Geen kanaalreiniging tijdens pandemie.
 • Kanaalreiniging is altijd zinvol maar doe dit bewust (weekend, afplakken, professioneel).
 • Als het energetisch kan spui zoveel mogelijk ook tijdens het in bedrijf zijn van het mechanische ventilatiesysteem.
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdens pauzes of tijdens een koffiebreak.

Aanvullende maatregelen

 • Extra filters toepassen (denk aan extra weerstand en onderhoud).
 • Lucht reinigen middels UV-C licht (in specifieke gevallen kan dit zinvol zijn).

Conclusie

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat gebouw gebonden installaties van invloed kunnen zijn op huidige en toekomstige virus verspreidingen.

Tot voor de crisis waren we druk met verduurzamen, dit vaak ten koste van het binnenklimaat en de gezondheid. Ventilatievouden gingen omlaag, kierdichtheid ging omhoog en het spuien werd volledig vergeten.

De angst voor en de bewustwording dat pandemieën misschien wel onderdeel van ons leven wordt en dat we ons moeten aanpassen zorgt ervoor dat we niet alleen gaan ontwerpen met de Trias energetica in ons achterhoofd maar ook met de Trias Bermuda (Trias healtcare) als belangrijk pijler. Dit zal in het begin een uitdaging vormen maar we zijn er van overtuigd dat we hierdoor en duurzame maar ook gezondere gebouwen krijgen.

Dit brengt me tot slot terug bij het begin van deze blog.

“Samen krijgen we corona eronder”

Samen, krachten bundelen, ergens voor gaan staan en nuchtere keuzes maken. Dat is waar we sterk in zijn en waarin we kunnen begeleiden.