Innovatieve contracten

In de bouwwereld is de laatste jaren veel te doen geweest over de keuze voor een passende contractvorm bij het eigen project. Moet het geïntegreerd zijn of toch liever traditioneel? Hoe zit het met de risicoverdeling en wie is waar verantwoordelijk voor? Synquis is van mening, dat een contract altijd maatwerk is. Het contract moet het project (de ambitie) en de doelstelling van de opdrachtgever vertegenwoordigen. Ook moet het contract voldoende informatie bevatten, zodat de opdrachtnemer of aannemer het project op een goede en eenduidige wijze uit kan voeren. Wanneer Synquis het contract opstelt, wordt eerst nagegaan wat het projectdoel is en welke Kritische SuccesFactoren (KSF’s) de opdrachtgever bij het project in gedachte heeft.

Met ‘innovatieve contracten’ bedoelt Synquis, dat een contract nooit zomaar een contract is, maar specifiek ontwikkeld is voor een bepaald project voor een bepaalde opdrachtgever. Het innovatieve zit daarbij niet in het ontwikkelen van een geheel nieuwe contractvorm, maar in het zoeken naar nieuwe oplossingen en passende combinaties binnen de bekende contractvormen. Een innovatief contract wordt gevormd door een contract, dat naadloos bij de behoefte van de opdrachtgever aansluit en daarmee de ideale contractuele oplossing biedt. De resultaten hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een bouwteam waarin iedere partij de juiste verantwoordelijkheid neemt
  • Een geïntegreerd contract met een evenwichtige risicoverdeling
  • Een contract op basis van nieuwe marktbenadering
  • Een hybride contract met een oplossingsvrij deel binnen een UAV 2012 contract
  • Een onderhoudscontract op basis van prestatie-eisen
  • Een contractvorm waarbij de maximale ‘value for money’ voor de partijen wordt gecreëerd

De keuze tussen de contractvormen en de specifieke vormgeving daarbinnen zijn het resultaat van een goede afstemming met de opdrachtgever. Synquis begeleidt deze trajecten en is graag bereid om u hierover nader te informeren. Om alvast meer inzicht in de verschillende standaard contractvormen te krijgen, heeft Synquis een whitepaper beschikbaar. Deze is hier te raadplegen.

Mocht u nader uitleg willen of vrijblijvend met ons over een passende contractvorm voor uw bouwproject willen praten, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.