Systems Engineering

Systems Engineering is een gestructureerde ontwerp- en realisatiemethode die vaak in het begeleiden van geïntegreerde bouwprocessen wordt toegepast. De methodiek is vastgelegd in de ISO/IEC 15288 en daarmee gestandaardiseerd. Systems Engineering zorgt ervoor, dat de informatie op gestructureerde wijze en traceerbaar wordt vastgelegd.

Synquis heeft ruime ervaring met Systems Engineering, zowel pré-contractueel als na het afsluiten van het contract en zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. De Systems Engineering valt grosso modo op te delen in de volgende onderdelen: objectenboom, activiteitenboom, eisenboom, werkpakketten.

Synquis kan u op het gebied van Systems Engineering volledig ontzorgen en het gehele proces voor u begeleiden en invulling geven. We stemmen graag vrijblijvend met u af hoe we de Systems Engineering voor uw project het beste invulling kunnen geven.