Betrokken projectmanagement

Synquis voert projectmanagement uit in alle fasen van een bouwproject. Dit is dus vanaf het eerste begin (de initiatieffase) tot en met het beheer van een gebouw of een object. Het voornaamste doel van Synquis is daarbij om de opdrachtgever te ontzorgen. Wanneer de opdrachtgever met een gerust hart het weekend of de vakantie in kan gaan zonder aan het project te hoeven denken, is dit doel bereikt.

Het projectmanagement wordt uitgevoerd op basis van de GROTIK-kaders, wat staat voor de aspecten Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Synquis draagt er zorg voor, dat deze aspecten binnen vooraf afgesproken kaders worden gehouden om daarmee het projectdoel te bereiken. Om het projectdoel en de wijze waarop het projectmanagement wordt ingezet duidelijk vast te leggen, wordt een ProjectKwaliteitsPlan opgesteld.

Synquis is bij de uitvoering van projectmanagement altijd (technisch)inhoudelijk betrokken. Synquis maakt geen ontwerp of voert geen bouwwerkzaamheden uit, maar wil de techniek en de (uitvoerings)methoden wel altijd kunnen snappen en hier inhoudelijk over kunnen communiceren.

Verschillende opdrachtgevers kunnen een beroep doen op het projectmanagement van Synquis, zoals grote private opdrachtgevers, (semi)overheden, onderwijsinstellingen en investeerders. Het rendement van het projectmanagement is optimaal wanneer Synquis vanaf het begin van het project betrokken is. De opdrachtgever kan er dan op vertrouwen dat het overall proces optimaal geborgd is, de fase-overgangen bewust zijn gepasseerd en de vastlegging goed heeft plaatsgevonden.

Het projectmanagement van Synquis heeft de volgende kenmerken.

  • Goede vastlegging en borging van afspraken
  • Ontzorgen
  • Inhoudelijk betrokken
  • Pro-actief
  • Er is altijd keuze uit meerdere oplossingen

Ervaar de rust, die een betrokken, deskundig en goed gestructureerd projectmanager brengt op uw project! Neem vrijblijvend contact met ons op voor een toelichting of een kennismaking.