Bouwrecht

Bouwen begint vaak met een droombeeld. In dit droombeeld hebben we het object al precies gerealiseerd zoals gewenst. Esthetisch en functioneel; alles goed op elkaar afgestemd. Zelfs de inrichting laat niets meer te wensen over. Dit is in de praktijk vaak anders. Hoe zorgen wij er samen voor dat het niet bij het bouwen van luchtkastelen blijft?

Vooral twee aspecten zijn hierbij van belang. Het eerste is dat we weten welke samenwerkingsvormen er bestaan en dat we ons bewust zijn van de (rechts)gevolgen die voortvloeien uit een keuze voor een bepaald samenwerkingsvorm. Het tweede is dat we de bedoelingen van partijen begrijpen en vervolgens in een juridisch kader vastleggen, zodat voor betrokkenen helder is wat zij gedurende het proces van elkaar mogen verwachten.

Bovenstaand heeft betrekking op advisering voorafgaand aan (pre-contractueel) of in de contractfase. Onze advisering gaat verder, richt zich vooral op geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005) en ziet op de procesfuncties initiatiefneming, ontwerp, uitvoering en meerjarig onderhoud. Deze advisering heeft betrekking op de volgende aandachtsgebieden:

  • Overeenkomsten (basis, intentie, bouwteam, coördinatie, aanneming van werk)
  • Contractdocumenten (Vraagspecificaties UAV-GC)
  • Algemene voorwaarden (DNR, UAV, UAV-GC)
  • Verklaringen (afstand, geheimhouding, (bank)garantie, volmacht)

Tevens adviseren wij op het moment dat een bouwrechtelijk geschil reeds is ontstaan.

Illustratie bouwrechtWij verrichten onze werkzaamheden met passie en op hoogwaardig juridisch niveau tegen een concurrerend uurtarief op basis van regie. Wij houden van een persoonlijke benadering en onze dienstverlening is resultaatgericht.
Voor aanvang van onze diensten geven wij een indicatie van de totale kosten. Indien er behoefte is aan structurele ondersteuning op het gebied van bouwrecht, treden wij graag in overleg om de mogelijkheden voor het samenstellen van een bouwrechtpakket te bespreken.

Onze kracht is dat wij kennis van privaatrecht, gevoel voor politieke verhoudingen en inzicht in techniek, budget, organisatie, tijd, risico’s en kwaliteit in samenhang toepassen. Hierbij zijn wij zacht op de relatie, maar hard op de inhoud.

Let Synquis keep your dream alive!