Ervaren contractmanagement

Contractmanagement is vooral terug te vinden binnen geïntegreerde contracten, waarbij soms wordt gedacht dat dit een vorm van directievoering voor UAV-GC contracten is. Contractmanagement gaat echter verder. Zo vallen het gehele proces van het vergaren van de eisen, het opstellen van de inkoop- en contractstrategie, het doorlopen van de aanbestedingsprocedure, het afronden van de contracten en het managen van het contract tijdens de ontwerp-, realisatie- en Meerjarig Onderhoudsfase binnen het gremium van de contractmanager. Ook voor het inzetten van toetsen op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing is het contractmanagement verantwoordelijk. Het is dan ook niet vreemd, dat het contractmanagement veel interactie heeft met andere disciplines (IPM-rollen), zoals het technisch management, omgevingsmanagement en projectbeheersing. Aanvullend is er een sterke link met het bouwrecht en is een aanbestedingsjurist of contractjurist een vast gesprekspartner van de contractmanager in de betreffende projectfases.

 

Synquis heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de rol als contractmanager en (senior) contractadviseur. Voor projecten in de zowel de infrastructuur als de B&U-sector is invulling gegeven aan deze rollen. Wij kunnen onze opdrachtgevers ontzorgen door het invullen van het complete contractmanagement, maar kunnen hen ook adequaat ondersteunen en adviseren door het bieden van contractadvies. Bij dit laatste valt te denken aan het adviseren over de inkoop- en contractstrategie en het geven van constructieve feedback op documenten en processen.

 

Synquis heeft voor Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en ProRail op mogen treden in de rol van contractmanager en contractadviseur en weten daardoor goed welke behoefte en verwachtingen deze grote opdrachtgevers hebben. De ervaring wordt ingezet voor andere opdrachtgevers om het contractmanagement voor andere projecten als een maatpak in te vullen.