Op 6 februari 2023 vond de aardbeving plaats, die ongekende gevolgen heeft gehad voor de inwoners van het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Synquis vindt, dat maatschappelijke betrokkenheid verder gaat dan onze landsgrenzen en leeft erg mee met de slachtoffers van deze ramp. Vandaag doneren wij daarom voor Giro555 en ondersteunen daarmee de hulpverlening in het rampgebied. Wij roepen eenieder op om ook te doneren, hoe klein het bedrag ook is. (NL08 INGB 0000 0005 55 of via giro555.nl)