Vorig jaar en begin dit jaar is Maarten van Uem namens Synquis al twee korte periodes betrokken geweest bij het clusterteam B-sluizen Midden Nederland van Rijkswaterstaat. Nu is Synquis met Maarten geselecteerd om een langere periode als adviseur Civiele Techniek onderdeel van het team te zijn. Het komende jaar zal Maarten zich samen met het team inzetten voor de marktbenadering voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis te Rijswijk (Gelderland) en het eerste deel van de renovatie van de Koninginnensluis in Nieuwegein. Maarten zet daarbij zijn technische kennis en kennis van contracten en bouwprocessen in om deze projecten binnen het cluster zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is daarbij erg interessant, dat voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis gekozen is voor een innovatieve aanpak op basis van het DOEN-gedachtegoed en een projectaanpak in twee fasen. Bij de aanpak in twee fasen wordt tijdens de voorbereidingsfase in onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer het contract verder vormgegeven en het ontwerp tot op DO-niveau uitgewerkt. Op basis opschortende voorwaarden wordt vervolgens bepaald of de realisatiefase kan worden opgestart. Rijkswaterstaat beoogt met deze aanpak een betere samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, een betere doorgronding van de contracteisen, een lager risicoprofiel en een betere risicoverdeling.

Overzicht van de Prinses Marijkesluis te Rijswijk (Gelderland), onderdeel van de renovatie opgave van het Team B-Sluizen Midden Nederland