Sinds begin 2020 is Synquis in opdracht van Salverda Bouw betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de Fietstunnel Rotonde 2 Vathorst te Amersfoort. Deze fietstunnel wordt gesitueerd onder de Rotonde 2 in dit Amerfoortse stadsdeel en zorgt er voor, dat de fietsers veiliger en het autoverkeer sneller deze rotonde kunnen passeren. Naast de realisatie van de tunnel zelf worden ook de rotonde, de aansluitende wegen en fietspaden en de kabels & leidingen aangepakt. De opdrachtgever is de Gemeente Amersfoort en Salverda Bouw treedt op als opdrachtnemer van het UAV-GC contract. Synquis heeft voor dit project de Systems Engineering en procesbegeleiding mogen uitvoeren voor zowel Salverda Bouw als de onderaannemers en adviseurs. De opdracht is direct na gunning gestart met de eisenanalyse en het Projectmanagementplan en is via verificatie en validatie doorgelopen naar de kwaliteitsborging en keuringsplannen. Inmiddels is het project in uitvoering en zit het grootste deel van het werk van Synquis erop. Het is toch weer mooi om te zien, dat de bijdrage van Synquis helpt om een vloeiend en goed afgestemd ontwerp- en uitvoeringstraject te verkrijgen. Het is de verdienste van Salverda Bouw om hiervoor de setting en de ruimte te creƫren.