Deze week hebben wij het webinar ‘Nieuwe modelovereenkomst voor bouwteams’ georganiseerd door Duurzaam Gebouwd gevolgd. Inspirerende sprekers die ons hebben meegenomen in de innoverende punten van de nieuwe modelovereenkomst voor bouwteams. De vraag, die ons vooral bezig houdt, is: ‘hoe creëren we samen de meest optimale samenwerking binnen een bouwteam?’ Enkele juridische innovaties die tijdens de webinar zijn genoemd en die ons aanspreken zijn:

  • de bilaterale verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer binnen een meerpartijen samenwerking en het doorleggen van voorwaarden naar de andere partijen binnen het bouwteam
  • het in de overeenkomst beschrijven van houding en gedrag van partijen en
  • het in de overeenkomst beschrijven van de route die partijen vanaf het beginpunt dienen af te leggen om het eindpunt te bereiken. Er wordt meer de focus gelegd op het managen van verwachtingen. Wat wordt van ieder bouwteamlid verwacht in de ontwerpfase?

Synquis is steeds bezig met innovatieve contracten en heeft binnen de mogelijkheden, die bouwteams bieden, veel positieve ervaring opgedaan met haar aanpak. Wij zijn daarom ook erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen, die de markt hierin maakt en de wijze waarop Synquis dit toe kan passen voor de opdrachtgevers.

Na een knallend einde van de webinar (de vuurpijlen vlogen ons om de oren;)), zijn wij in ieder geval nieuwsgierig geworden naar de wijze waarop de markt nadere invulling gaat geven aan de nieuwe model bouwteamovereenkomst. Duurzaam Gebouwd gaat ons daarbij helpen door in juni 2020 een digitale masterclass te geven waarbij zij meer in detail uitleg zal geven over de toepassing van het nieuwe model in de praktijk. Na het volgen van die masterclass zullen wij de highlights delen op onze website www.synquis.nl. Mocht je nu al geïnteresseerd zijn in de actuele stand van zaken, dan kun je het model bouwteamovereenkomst vinden onder: https://www.duurzaamgebouwd.nl/bouwteams