Op dit moment wordt er in Almere op volle snelheid door gebouwd aan de Nieuwbouw van het hoofdkantoor en bedrijfshal voor Flamco. Er zijn met het oog op het Corona-virus de nodige maatregelen genomen om dit veilig en op gepaste afstand te kunnen doen. Het voordeel van een dergelijk groot bouwterrein is, dat de in totaal vier heistellingen voldoende ver uit elkaar kunnen staan om ongehinderd door te kunnen werken. Dit project kent vele bijzondere aspecten. Eén daarvan is het uitvoeren van heiwerk met tot wel 20 meter lange palen in de nabijheid van de bovengrondse hoogspanningskabels.

Hedenochtend zijn door netbeheerder Qirion de hoogspanningskabels gedeeltelijk spanningsloos gemaakt langs het nieuw te realiseren hoofdkantoor en bedrijfshal.

Maar liefst vier heistellingen van 30 meter hoog worden ingezet om in een zeer korte tijd de funderingspalen langs deze hoogspanningskabels aan te brengen.

Om 07.00 uur zijn deze werkzaamheden van start gegaan nadat Qirion groen licht heeft gegeven. Deze funderingspalen worden geheid in vier werkdagen (tussen 07.30 uur en 16.00 uur).

Met behulp van de groene vlag, welke door Qirion elke dag wordt opgehangen, wordt duidelijk gemaakt dat de betreffende hoogspanningskabels spanningsloos zijn en dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Synquis voert in opdracht van 72. LOGIMAC Logistic Grundbesitz B.V. te Amsterdam het projectmanagement, de directievoering en het bouwkundig toezicht van het project Flamco uit. Het project bestaat uit ca. 5.000 m2 kantoren en een bedrijfs-, productie- en magazijnhal van ca. 32.000 m2. Het project is op basis van een Definitief Ontwerp in Bouwteam verband uitgewerkt tot een Aanneemovereenkomst. Er wordt sinds februari 2020 door de uitvoerende bouwteampartners Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. en Van Dalen Installatietechniek B.V., beiden uit Twello, gewerkt aan de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Op dit moment worden er ca. 7900 heipalen de grond in gebracht om het bouwwerk op de aanwezige voormalige zeebodem voldoende draagkracht te geven.