Een kwartaal geleden deden we er nog een beetje lacherig over en zagen we Corona als iets van voorbijgaande aard, maar inmiddels weten we wel beter en leeft de wereld  als gevolg van de mondiale Corona-uitbraak midden in een crisis die zijn weerga niet kent.

Als gevolg hiervan zitten we nu in Nederland in een intelligente lockdown, een situatie die we ons in ons rijke land gelukkig nog even kunnen permitteren, maar deze is wel eindig en zal daarmee vergaande definitieve consequenties hebben voor onze manier van leven en hoe wij ons vastgoed hierbij gebruiken, dienen in te richten en ook op de wijze waarop we vastgoedprojecten gaan contracteren.

Ons kabinet laat er geen misverstand over bestaan en meldt ons bijna dagelijks dat we naar verwachting nog jaren op minimaal 1,5 meter van elkaar ons leven moeten gaan leiden. Dit heeft  indirect dus ook gevolgen voor de manier waarop we ons vastgoed kunnen gebruiken en in moeten richten. Wat dit mogelijk voor uw vastgoed gaat betekenen en hoe u hiermee kunt omgaan willen wij u in deze serie blogs gaan mededelen. 

Wij hebben het projectteam ‘besmettingsbeperkend vastgoed’ opgericht. Het projectteam is een samenwerkingsverband tussen een aantal professionele marktpartijen die u graag wil adviseren en ondersteunen in het Corona-proof maken en houden van uw bestaande- dan wel nieuw te ontwikkelen vastgoed.

De kans is namelijk groot dat eigenaren en vooral de gebruikers van vastgoed nadere afspraken zullen moeten maken, omdat het gebruik van het vastgoed momenteel wezenlijk anders is geworden dan voor de Corona-crisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur, verhuur maar ook aan toegestaan gebruik, verbouw etc.

Indien er geen nadere afspraken dan wel goede maatregelen getroffen worden zou het vastgoed weleens onbruikbaar / onrendabel kunnen gaan worden. Aan deze blog is een brainstorm schema toegevoegd, waarin verschillende aspecten met betrekking tot het Corona-proof maken van vastgoed zijn opgenomen. Gezien het gegeven dat het Corona-virus een ongekende “show-changer” is met naar verwachting een zeer lange adem, is het de beste optie om hierin nu goed te acteren.

Onze premier Mark Rutte heeft het in zijn persconferenties steeds over de zoektocht naar het “nieuwe normaal” in de “anderhalvemetersamenleving”. Het gevolg hiervan voor onze samenleving is nog niet helemaal duidelijk, maar dat de impact groot is, is wel helder.

Het projectteam heeft een eerste invulling aan deze impact gegeven en geeft in het onderstaande diagram weer op welke aspecten de 1,5 meter afstand in gebouwen invloed kan hebben. Voor u is van belang om hierin -alsmede in de consequenties die daaruit voortvloeien- meer inzicht te verkrijgen binnen uw eigen vastgoed.

Wij willen u hierover graag met gepaste regelmaat per blog informeren.

200504_brainstorm_anderhalve_meter_in_gebouwen_Synquis_V1.0_DEF