De Onderdoorgang Middelberterweg maakt een ongelijkvloerse kruising tussen de bestaande Middelberterweg en de toekomstige Hoofdontsluitingsweg (HOW) mogelijk, De nieuwe Hoofdontsluitingsweg zal zorg gaan dragen voor de uitsluiting van de in ontwikkeling zijnde woonwijk Meerstad te Groningen.

Het ontwerp en de uitvoering van deze onderdoorgang wordt gedaan door de Bouwcombinatie Salverda – Schagen. Op basis van het tenderontwerp, dat voorzag in een verdiepte ligging in een betonnen tunnelbak met daar overheen een betonnen viaduct, is het ontwerp verder uitgewerkt. De uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels gestart en de contouren van het bouwwerk worden langzaam zichtbaar.

Synquis heeft voor de bouwcombinatie de Systems Engineering en de procesbegeleiding van zowel de bouwteamfase als de Basisovereenkomst-fase uitgevoerd. In de contractering en opdrachtverstrekking is door de opdrachtgever een duidelijk knip gelegd. In de Bouwteam-fase heeft de uitwerking tot en met DO+ plaatsgevonden. In de Basis-overeenkomst-fase vindt de UO-uitwerking en de realisatie plaats.

De werkzaamheden, die door Synquis uitgevoerd zijn / worden, zijn onder andere:

  • Systems Engineering
  • Opstellen plannen (Projectmanagementplan, verificatieplan, werk- en keuringsplannen, et cetera)
  • Indeling werkpakketten
  • Advisering van de procesaanpak
  • Opzetten keuringsregistratie middels geautomatiseerd systeem
  • Eerstelijns en tweedelijns keuringen
  • Opstellen en behandelen van afwijkingen en wijzigingen (VTW’s)

De oplevering van dit project heeft begin Q3-2023 plaatsgevonden.

PROJECTGEGEVENS

Project:Onderdoorgang Middelberterweg, Meerstad, Groningen
Opdrachtgever project:Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V.
Opdrachtgever Synquis:Bouwcombinatie Salverda – Schagen
Bouwkosten:Ongeveer € 9 mln
Opdrachtnemer:Bouwcombinatie Salverda – Schagen
Constructief ontwerp:Nepocon ingenieurs en adviseurs
Geotechnisch ontwerp:Geo2 Engineering
Lengte onderdoorgangCa. 120 meter (9 moten)
Aantal heipalen:1.024 st
Start uitvoering:Maart 2022
Oplevering:Juli 2023
Contractvorm:UAV-GC 2005