Het project nieuwbouw gebouw 7200 te Eindhoven betreft een ‘Ïn Between” nieuwbouw van een kantoor- en laboratoriumgebouw. De omvang is ca 2000m2 BVO en het gebouw wordt middels een loopbrug gekoppeld aan de bestaande gebouwen Flux en Cascade op de TU/e campus in Eindhoven.

Het gebouw heeft drie bouwlagen boven maaiveld en één volledig ondergrondse kelder. Van deze nieuwbouw wordt ca. 750m2 netto vloeroppervlak (NVO) gebruikt voor gemeenschappelijke ruimtes en kantoorruimtes. Hierbij valt naast de kantoorruimtes vooral te denken aan vergaderzalen, studentenruimtes, verkeersruimtes en dergelijke.  Verder is ca. 650 m2 NVO bedoeld voor de volgende onderwijsgroepen en laboratoria:

  • CQT-lab
  • NAQT
  • Smart*Light
  • Sectorplan
  • Chemisch lab
  • Mechanisch lab
  • Algemene opslag
  • Elektronisch Atelier

Synquis vervult in opdracht van de TU/e de rol van senior directievoerder (UAV-2012). De TU/e was voor dit project op zoek naar één persoon, die namens de TU/e integraal verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de totale (bouw)werkzaamheden en beschikt over voldoende ervaring, deskundigheid en creativiteit op alle disciplines voor de realisatie van deze nieuwbouw.

Voor één van de toekomstige gebruikers (de onderzoeksgroep CQT) verloopt eind 2022 het huidige huurcontract en op dat moment dient gebouw 7200 gebruiksgereed te zijn, wat resulteert in een beperkte bouwtijd.

Synquis heeft namens de TU/e de directievoering en het bouwkundig toezicht in opdracht gekregen en is nu bezig om samen met alle stakeholders dit project succesvol te realiseren.

PROJECTGEGEVENS

Project:Nieuwbouw gebouw 7200 te Eindhoven
Opdrachtgever:Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Oppervlak (BVO)2.000 m2
BouwkostenOngeveer € 8 mln
Architect:Diederendirrix architecten, Eindhoven
Constructeur:Aronsohn
Adviseur installaties:Valstar Simonis, Eindhoven
Bouwkundig aannemer:BMV, Veldhoven
Installateur E en W- installaties:Schrijvers Technische installaties, Oss
Projectmanagement en directievoering:Synquis B.V., Huissen
Bouwkundig toezicht:Synquis B.V., Huissen
Start uitvoering:September 2021
Oplevering aan TUe:November 2022
Contractvorm:UAV 2012 (met geïntegreerde onderdelen)