Voor de Belastingdienst te Apeldoorn zijn op twee locaties de bestaande datacenters gerenoveerd en geüpgraded. Dit is op basis van één van de eerste UAV-gc contracten van de toenmalige Rijksgebouwendienst gedaan. Dit project had tot doel om twee redundante datacenters te realiseren met een hoge mate van beschikbaarheid en betrouwbaarheid (TIER 3). Bijzonder aan dit project is, dat de renovatie plaats moest vinden ‘met de winkel open’, dus met een volledig door functionerend datacenter. Zogenoemde ‘downtime’ was op geen enkele wijze acceptabel.

In het vorige werkzame leven bij ABT bv hebben Maarten en Marcel binnen dit project gewerkt, daarin heeft Maarten de volgende taken uitgevoerd:
• Risicomanagement
• Opstellen vraagspecificatie
• Adviseren en begeleiden van de aanbesteding
• Behandelen van afwijkingen
• Adviseren van het projectmanagement
• Beoordelen, accepteren en toetsen van documenten
• Begeleiden, uitvoeren en registreren van audits (systeem, proces, product)

Marcel was projectverantwoordelijk voor de ingebrachte disciplines constructies en bouwmanagement en vanuit ABT bv de intern projectverantwoordelijke senior adviseur.

Projectgegevens

Project: Renovatie Datacenters (RDA) Apeldoorn
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf, Arnhem
Gebruiker: Belastingdienst, Apeldoorn
Opdrachtnemer: Heijmans Utiliteit, Apeldoorn
Architect OG: JHK Architecten, Utrecht
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf, Arnhem
Projectmanagement: De Comme, Zaltbommel
Advies aanbesteding & contractmanagement: ABT bv, Velp
Risicomanagement: ABT bv, Velp
Advies Systeemgerichte Contractbeheersing: ABT bv, Velp
Advies E-installaties OG: Grontmij, Arnhem
Advies W-installaties OG: Royal Haskoning/DHV, Nijmegen
Advies Bouwfysica OG: DGMR, Arnhem
Constructeur OG: ABT bv, Arnhem
Start ontwerp: 2008
Oplevering: Eind 2014
Capaciteit: 2x 2 MVA
Bouwkosten: ca. € 47,5 miljoen
Contractvorm: Design & Build (UAV-gc 2005)