De termen ‘leiderschap’, ‘stakeholders’, ‘contextanalyse’ en ‘risicogebaseerd management’ zijn bij velen van jullie bekend en het lampje van ISO 9001:2015 zal bij het horen van deze termen direct gaan branden. Ja, het heeft namelijk betrekking op DE nieuwe norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem.

Alle reeds gecertificeerde partijen dienen in september 2018 te werken volgens de nieuwe norm en de hercertificeringsaudit te hebben overleefd. Zo ook wij.

Wij hebben bij Synquis het bieden van kwaliteit en professioneel gestructureerd werken hoog in het vaandel staan, dus wij zijn met de nieuwe norm aan de slag gegaan. De impact van de wijzigingen van de norm op jouw eigen organisatie moet je ervaren, dat is volgens ons de beste wijze om de norm eigen te maken.

Dat hebben wij gedaan en op 5 februari 2018 heeft de hercertificeringsaudit door TÜV plaatsgevonden.

Het resultaat is positief. Met vlag en wimpel zijn wij voor de nieuwe norm geslaagd en daar zijn wij als jong bedrijf zeer trots op!

Wij blijven u graag op een kwalitatief hoog niveau van dienst.