Hierbij een update van ons unieke project upgrading Rijnkade 5 te Utrecht (RK5). In eerdere berichtgeving is te lezen dat het gaat om een grootschalige upgrading van het voormalig V&D-pand van Hoog Catharijne in Utrecht. Het project bevindt zich vanaf augustus 2017 in de realisatiefase. Synquis vervult vanaf dat moment namens opdrachtgever IEF Berlage Utrecht (Boven Clarenburg) B.V. de rollen van projectmanagement (gedelegeerd opdrachtgever), directievoering en toezicht. 

De verwachting dat het proces ook in deze fase dynamisch en uitdagend zou blijven, is goed ingeschat. Dit komt vooral omdat vele stakeholders met ieder hun eigen planning en eigen belangen op en rondom de bouwlocatie aanwezig en betrokken zijn. Voor de gemeenschappelijke werkzaamheden ten aanzien van het in bedrijf blijvend Transporthof (expeditiekelder voor Rijnkade 5 en Hoog Catharijne) verzorgt Synquis de coördinatie tussen de verschillende partijen. Dit verloopt goed, mede omdat iedereen nog steeds het gemeenschappelijke doel voor ogen heeft en als gevolg daarvan bereid zijn om elkaar te vinden waar nodig.

In het algemeen is binnen een bouwproject een goede afstemming met derden van cruciaal belang. Om dit te borgen vinden in dit project structureel diverse afstemmingsoverleggen plaats, te denken aan overleggen met de Gemeente Utrecht, met de architect Bakers Architecten, met de vastgoedontwikkelaar van Hoog Catharijne (Klépierre), met de aannemers Heddes Bouw & Ontwikkeling en BAM, met de diverse betrokken NUTS leveranciers onder andere Eneco, Vitens, Stedin etcetera en natuurlijk met de toekomstige tenants (huurders) van het pand.

Betrokken partijen stellen onder aansturing van Synquis van al deze overleggen verslagen op en rapporteren periodiek aan elkaar waarbij partijen alle afspraken schriftelijk vastleggen en actiepunten bewaken onder de noemer niet vastgelegd is ook niet afgesproken. Op deze wijze zijn de afspraken voor iedereen eenduidig en dat brengt structuur en daarmee rust in het proces. Synquis managet niet alleen dit proces, maar is inhoudelijk ook erg betrokken.

De focus voor Synquis ligt op dit moment voor een groot deel op het bewaken van de integraliteit binnen dit project. Voorbeelden hiervan zijn het beschikken over een integraal (brand)veiligheidsplan, het scherp blijven op (nieuwe) gebruikersvoorzieningen in relatie tot het contractuele kader en het borgen van de integraliteit van de technische installaties (zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch). Door juiste betrokkenheid en grote inspanningen van alle betrokken partijen is het huidige bouwproces goed onder controle.

De nauwe, open en ook professionele samenwerking tussen partijen zorgt ervoor dat het “bouwteam” goed op elkaar ingespeeld is geraakt. De planning voor oplevering van het project medio derde kwartaal 2018 blijft onverminderd van toepassing.

Op onze website zal verdere berichtgeving over dit project volgen, zodat u op de hoogte kunt blijven van de vorderingen binnen dit RK5-project.