Het project upgrading GH Velp had betrekking op een grondige upgrading van de bestaande onderwijs gebouwen. Dit aangevuld met nieuwbouw inclusief het volledig herinrichting van het bestaande terrein. Het Groenhorst Velp is een locatie met VMBO, LWOO, MBO en Cursus en Contract activiteiten in de groene sector. De terreinen en gebouwen zijn gelegen aan de Pinkenbergseweg – Beukenweg te Velp Gelderland. De hier door ons uitgevoerde advieswerkzaamheden waren het verzorgen van de volledige initiatieffase, opstellen van de vraagspecificatie (PvE) tot en met het management technisch begeleiden van het complete project tot en met het definitief ontwerp. Daarna het volledig aanbesteding technisch begeleiden van een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure middels een D&B contract (UAV-gc).

In het vorige werkzame leven bij ABT bv heeft Marcel binnen dit project gewerkt en de volgende taken uitgevoerd:
• het opstellen van de vraagspecificatie
• het begeleiden van het volledige UAV-gc aanbestedingsproces
• adviseren van het projectmanagement
• beoordelen van aanbiedingen van de ON
• beoordelen, accepteren en toetsen van documenten tot de realisatie

Projectgegevens

Project: Vernieuwbouw MBO en VMBO school-Groenhorst Velp
Opdrachtgever: Aeres Groep, Ede
Gebruiker: Groenhorst, Velp
Architect: Wiegerinck, Arnhem
Aannemers: bouwkundig Cornelissen, Zeeland en installaties Unica, Arnhem
opstellen vraagspecificatie en VO: ABT bv, Velp
Advies aanbesteding & contractmanagement: ABT bv, Velp
Start ontwerp: 2013
Oplevering: eind 2015
oppervlak: ca 3.650 m2BVO waarvan ca 1000m2BVO nieuwbouw
Bouwkosten: ca. € 3 miljoen
Contractvorm: Design & Build (UAV-gc 2005)