Toen omstreeks 2000 de integratie plaatsvond van de instituten met de toenmalige Landbouwuniversiteit tot Wageningen University and Research Center (Wageningen UR.), kwamen de ideeën voor ontwikkeling op gang om de oude campus op De Dreijen te verlaten en de bestaande bebouwing op wat toen nog De Born heette, uit te breiden tot een nieuwe campus voor Wageningen UR
In navolging van de door haar eerder opgestelde stedenbouwkundige plannen en het beeldkwaliteitsplan voor De Born wordt Martine van Vliet supervisor namens Wageningen UR. Door de gemeente Wageningen werd Kees Rijnbout tot 2013 aangesteld als supervisor.

Het plangebied bestond uit een aantal verschillende instituten die gezamenlijk geen eenheid vormden en nauwelijks een eigen uitstraling hadden. De opgave bestond uit het maken van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie waarin de verschillende instituten en departementen een eigen identiteit kregen, terwijl tegelijkertijd het gebied als geheel een zelfbewuste uitstraling krijgt, passend bij een centrum voor onderwijs en onderzoek. Alle nieuw te ontwikkelen bebouwing wordt gesitueerd rondom een open midden. Dit open middengedeelte is de ruimtelijke drager voor het gebied. Het open midden geeft het terrein zijn specifieke karakter en maakt dat het terrein een eenheid wordt. In het open midden kunnen bijzondere gebouwen gesitueerd worden die met name algemene functies voor het gehele terrein huisvesten. De gebouwen hebben meerdere verdiepingen en staan vrij in de ruimte (monolieten).

Uiteindelijk leidde dit tot de opening van de nieuwe gebouwen Forum en Atlas in 2007 respectievelijk bedoeld voor huisvesting van alle onderwijsfaciliteiten en van onderzoekers van de Environmental Sciences Group. In het Forum kregen ook de universiteitsbibliotheek en hogeschool Van Hall Larenstein een plek. In Atlas werd later ook het bestuurscentrum gevestigd. In 2009 werd Radix geopend, bedoeld voor de Plant Sciences Group.

In 2009 werd bekendgemaakt dat de verhuizing van andere instituten en leerstoelgroepen naar de nieuwe campus wordt versneld, en dat er een tweede onderwijsgebouw met de naam Orion zal worden gebouwd. Dit gebouw is in 2013 geopend.

Ondertussen zijn steeds meer andere partijen geïnteresseerd geraakt in een vaste standplaats op of nabij de Wageningen Campus. Zo zijn inmiddels de Hogeschool STOAS Vilentum hier gevestigd en heeft ook FrieslandCampina hier haar huisvesting laten ontwikkelen. Steeds meer bedrijven verwant aan het onderwijs- en onderzoeksdomein van Wageningen UR vestigen zich op deze campus.

De ontwikkeling van een dergelijk plangebied bestaat zeker niet alleen uit het realiseren van gebouwen. Er dienen goede faciliteiten te worden gerealiseerd, welke in staat zijn om de benodigde capaciteiten te kunnen leveren of afhandelen. Om die reden is er een specifiek deelproject opgezet voor de inrichting van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur. Gezien de fasering in de ontwikkeling is dit deelproject in de tijd opgedeeld in Infrastructuur fase 1 (Infra I) en Infrastructuur fase 2 (Infra II)

In het vorige werkzame leven bij ABT bv. hebben Maarten en Marcel binnen dit project gewerkt.
Maarten heeft beide fasen van dit project in de periode 2003 t/m 2014 begeleid als projectmanager, directievoerder en contractmanager. De volgende taken zijn binnen dit project door hem uitgevoerd:
• projectmanagement
• contractmanagement
• kostenmanagement
• budgetbewaking & opstellen prognoses
• procesplanning / detailplanningen
• uitwerking / engineering
• afstemming met gebruiker(s)
• risicomanagement
• correspondentie en afhandeling
• vergunningen

Marcel was vanuit ABT bv de intern projectverantwoordelijke senior adviseur. Tevens is hij gedurende een groot deel van de uitvoeringsperiode als procesmanager en gedelegeerd opdrachtgever namens Wageningen UR verantwoordelijk geweest voor het procesmanagement van alle SNP deelprojecten, waar onder ook het deelproject Infrastructuur.

Projectgegevens

Project: Wageningen UR Infra I en Infra II
Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Research Center
Gebruiker: Wageningen UR, echter openbaar toegankelijk
Opdrachtnemer Infra I: BAM Wegen, Regio Oost, Apeldoorn
Opdrachtnemer Infra II: Aannemingsbedrijf Roseboom, Ede
Architect: Bureau B+B / Martine van Vliet
Projectmanagement: ABT bv, Velp
Begeleiding aanbestedingen: ABT bv, Velp
Contractmanagement: ABT bv, Velp
Risicomanagement: ABT bv, Velp
Engineering OG: ABT bv, Velp
Start ontwerp: 2003
Oplevering: Eind 2014
Terreinoppervlakte: ca. 35 ha.
Investeringskosten: ca. € 22 miljoen
Contractvorm Infra I: Traditioneel (UAV 1989)
Contractvorm Infra II: Design & Build (UAV-gc 2005)