Het project ‘Overheidsdatacenter (ODC) Haagse km2’ betrof het realiseren van een datacenter voor de Rijksoverheid in het bestaande pand van het Rijksbedrijvencentrum (RBC) te Rijswijk onder een UAV-gc contract. Dit datacenter is één van de 5 grote datacenters voor de Rijksoverheid als onderdeel van de consolidatie van een groot aantal kleinere datacenters en computerruimtes. Opdrachtnemer HP|Homij was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie. Het ontwerp is schaalbaar, duurzaam, veilig en flexibel met een hoge beschikbaarheid.

Schaalbaarheid
Het Rijksvastgoedbedrijf zal het ODC voor het Shared Service Center (SSC-ICT) in fases laten realiseren.
De totale omvang waartoe het ODC is uit te bouwen bedraagt:
1. Een bruikbare datavloer tot circa 3000 m2 BVO.
2. Ruimte voor facilitaire en ondersteunende kantoorfuncties.
3. Beschikbare energie voor de ICT-apparatuur van minimaal 2000VA per m2 met een minimum van 6MVA.

Duurzaamheid
De duurzaamheid van het ODC richt zich op duurzaamheidsaspecten in ontwerp en exploitatie van het ODC. Energie-efficiëntie en -effectiviteit zijn hierin zeer belangrijk. Door (met name) de toepassing van state-of-art koeling is een zeer gunstige PUE-waarde behaald voor een datacenter met relatief veel kantoorruimte.

Beschikbaarheid
Het uitgangspunt voor de uitwerking van het realiseren van dit project is een TIER 3 classificatie.

Shared Service Center ICT
Het ODC Haagse km2 zal beheerd worden door het Shared Service Center ICT (SSC-ICT). Exploitatie van zogenoemde cages of private suites door externe partijen is mogelijk.

In het vorige werkzame leven bij ABT bv hebben Maarten en Marcel binnen dit project gewerkt, daarin heeft Maarten de volgende taken uitgevoerd:
• Contractmanagement
• Risicomanagement
• Behandelen van afwijkingen
• Adviseren van het projectmanagement
• Afhandelen van Opdrachten tot Wijziging
• Beoordelen van aanbiedingen van de ON
• Beoordelen, accepteren en toetsen van documenten
• Begeleiden van Systeemgerichte Contractbeheersing

Marcel was vanuit ABT bv de intern projectverantwoordelijke senior adviseur.

Projectgegevens

Project: Overheidsdatacenter Haagse km2 te Rijswijk
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag
Gebruiker: Shared Service Center-ICT, Den Haag
Opdrachtnemer: HP|Homij, Amstelveen
Ontwerp: HP, Amstelveen
Uitvoering: Homij, Amsterdam
Projectmanagement: Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag
Contractmanagement: ABT bv, Velp
Risicomanagement: ABT bv, Velp
Systeemgerichte Contractbeheersing: ABT bv, Velp
Advies & ondersteuning OG: Rijksvastgoedbedrijf A&A, Den Haag
Start ontwerp: 2013
Oplevering: Eind 2014
Capaciteit: max. 6 MVA (bij totale ontwikkeling)
Gerealiseerde capaciteit fase 1: 1 MVA
Bouwkosten: ca. € 15 miljoen (fase 1)
Contractvorm: Design & Build (UAV-gc 2005)