Synquis heeft van de ‘Van Geelen Stichting’ en ‘Stichting Het Oudwijckhofje’ opdracht gekregen voor het projectmanagement voor het onderhoud van 24 + 33 monumentale woningen in Utrecht. Het voornaamste doel is van dit onderhoud is het herstellen en upgraden van de buitenschil (gevels en dak).

Op basis van de inspectierapportages van de MonumentenWacht Utrecht heeft Synquis  werkomschrijvingen opgesteld, welke als leidraad voor de uitvoering van de werkzaamheden gelden. Met deze werkomschrijvingen zijn offertes aangevraagd in de markt. Op basis van de inschrijvingen, welke bestaand uit een inschrijfbegroting en een plan van aanpak, heeft Cornellissen aannemingsbedrijf uit Zeeland beide onderhoudsprojecten aangenomen. 

Eind 2020 zijn er twee pilotwoningen uitgevoerd door Cornelissen. Na het evalueren van deze woningen is Cornelissen begin 2021 gestart met het onderhoud van de overige woningen. De pilotwoningen gelden daarbij als een soort ‘benchmark’ voor de overige woningen. De verwachting is dat de onderhoudswerkzaamheden van deze karakteristieke woningen eind juni 2021 worden afgerond.

Van Geelen Stichting

De Van Geelen Stichting heeft als kleine woningstichting 24 eengezinswoningen in haar bezit en verhuurt deze. De Kruisdwarsstraat en Mulderstraat in Utrecht (wijk Buiten Wittevrouwen) is een karakteristiek complex met kenmerkende arbeiderswoningen uit 1876. Het complex is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. De Kruisdwarsstraat en Mulderstraat in Utrecht zijn beide smalle doorgaande straten.

Stichting het Oudwijckhofje

De Stichting het Oudwijckhofje heeft als kleine woningstichting 33 eengezinswoningen in

haar bezit en verhuurt  deze, net als de Van Geelen stichting. De Oudwijkerveldstraat in Utrecht (wijk Oudwijk) is een authentiek complex met kenmerkende hofjeswoningen uit de 19de eeuw. Voor deze woningen (het gehele hofje) geldt vanaf 2001 formeel de status Rijksmonument. De betreffende woningen bevinden zich aan de westzijde van de Oudwijkerveldstraat (nummer 14 t/m 58). De woningen aan de Oudwijkerveldstraat zijn bereikbaar via het hofje en niet bereikbaar met de auto.

Deze woningen zijn toe aan groot onderhoud waar voornamelijk de focus ligt op de buitenschil (gevels en daken) van de woningen. Het betreft globaal de volgende onderhoudswerkzaamheden:

  • Het herstellen van de pannenbedekking en zinken bekledingen
  • Het herstellen van de ontluchting onder de pannenbedekking
  • Het herstellen van het zinkwerk van de dakkapellen
  • Het aanpassen van het afschot en vervangen van de bitumen platte daken van de aanbouwen
  • Het aanpassen van de (zinken)gootaansluitingen op de schuine daken
  • Complete buiten schilderwerk van al het houtwerk incl. houtrot herstel en het schilderwerk van in de gevels zittende metalen en stenen onderdelen.

Op dit moment zijn de woningen bezet en is er voor gekozen om géén gebruik te maken van wisselwoningen. De bewoners blijven dus tijdens de onderhoudswerkzaamheden gebruik maken van hun eigen woning.

Projectgegevens

Project(en):Onderhoud 24 + 33 woningen hofjes Utrecht
Opdrachtgever:Stichting het Oudwijkhofje & Van Geelen Stichting
Gebruikers:Huurders Stichtingen
Adviseur Monumentaal:MonumentenWacht Utrecht
Aannemers:Cornellissen Bouw
Procesadviseur:Synquis, Huissen
Directievoering & partieel toezicht:Synquis, Huissen
Start bouw:Begin 2021
Oplevering (verwacht):Eind juni 2021
Aantal woningen ‘Van Geelen’:24 woningen
Aantal woningen ‘Het Oudwijckhofje’:33 woningen
Bouwkosten:ca. € 1,1 miljoen
Contractvorm:Traditioneel (UAV 2012)