De Moreelsebrug is een brug voor voetgangers en fietsers die de Dichterswijk met de binnenstad van Utrecht verbindt, lopend over het centraal station, ongeveer vanaf het hoofdkantoor van de Rabobank naar het Moreelsepark aan de centrumzijde.
Het detailontwerp en de bouw van de Moreelsebrug is uitgevoerd aan Colijn Aannemersbedrijf uit Werkendam. Het betrof een Design en Build (D&B) opdracht van ca. 13 miljoen euro.

Het project heeft een lange voorbereidingstijd gekend. In 1e instantie is onderzocht of de brug mogelijk in kunststof, zogenaamd composiet, gebouwd kon worden. Daar is uiteindelijk door de opdrachtgever ProRail in overleg met de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) om moverende redenen van afgezien. De brug is nu uitgevoerd in staal met betonnen funderingen.
Het D&B contract met Colijn is in september 2014 gesloten en liep tot eind 2016. In die periode is de ca. 275 lange en 10 meter brede Moreelsebrug met de hierop geplaatste bomen gerealiseerd. Daarbij heeft in twee grote buitendienststellingen van Utrecht Centraal de montage van de staalconstructie van respectievelijk de west- en de oostzijde plaatsgevonden.

Tijdens zijn dienstverband bij ABT bv heeft Maarten van 2012 t/m 2015 binnen dit project gewerkt, daarin heeft Maarten de volgende taken uitgevoerd:
• de advisering voor de geïntegreerde contractvorm
• het risicomanagement
• de Systems Engineering
• het opstellen van de eisenspecificatie
• verzorgen aanbestedingsdossier
• assistent bouwmanager
Op dit moment worden deze taken nog steeds in opdracht van ABT door Maarten uitgevoerd.

Projectgegevens

Project: Moreelsebrug te Utrecht
Gedelegeerd opdrachtgever: ProRail
Beheerder: Gemeente Utrecht & ProRail
Opdrachtnemer: Colijn Aannemersbedrijf, Breda
Architect OG: Cepezed, Delft
Systems Engineering: ABT bv, Velp
Risicomanagement (precontractueel): ABT bv, Velp
Opstellen eisenspecificatie: ABT bv, Velp
Aanbesteding: Europese Niet-openbare procedure: ABT bv, Velp
Start ontwerp: 2008
Oplevering: 2016
Brug afm.: Lengte ca. 275 m1 en breedte ca. 10 m1
Investeringskosten: ca. € 13 miljoen
Contractvorm: Design & Build (UAV-gc 2005)