In de wijk Oost-Boswinkel in Enschede vindt een omvangrijke revitalisering plaats. Naast diverse nieuwe woningen en appartementen, wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, passend bij de nieuwe bebouwing. De Gemeente Enschede en Woningcorporatie De Woonplaats hebben de krachten gebundeld om deze ontwikkeling een succes te maken. De betrokkenheid van de bestaande, toekomstige en terugkerende bewoners van de wijk speelt een grote rol in het project. Er zijn drie ontwikkelende bouwkundige aannemers betrokken, die ieder in eigen beheer een deel van de woonbebouwing ontwikkelen en realiseren. De focus van de civieltechnisch aannemer is om binnen het krachtenveld van faseringen, planningen, logistiek en overige belangen, de openbare ruimte zo in te richten, dat deze voldoet aan de eisen en ook op tijd gereed is bij sleuteloverdracht aan de bewoners definitief te functioneren.

Synquis heeft in opdracht van de Gemeente Enschede en Woningcorporatie De Woonplaats het UAV-GC contract opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte (ondergrondse en bovengrondse infrastructuur). Het UAV-GC contract bestaat uit de Basisovereenkomst, de Vraagspecificatie deel 1 (Eisenspecificatie) en deel 2 (Proceseisen), de Annexen en de bindende en informatieve documenten.
Synquis heeft daaropvolgend de aanbestedingsprocedure begeleid in een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Hiervoor zijn naast het opstellen van de Aanbestedingsleidraad ook de Nota’s van Inlichtingen en de correspondentie verzorgd.

Projectgegevens

Project: Inrichting Oost-Boswinkel te Enschede
Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats en Gemeente Enschede
Aannemer: DuraVermeer Infra te Hengelo (Ov.)
Opstellen contract: Synquis, Huissen
Begeleiding aanbesteding: Synquis, Huissen
Start bouw: september 2016
Oplevering: medio 2017
Contractvorm: UAV-GC 2005