CSK Food Enrichment c.v. is één van de meest vooraanstaande producenten van bacterieculturen voor de zuivelindustrie. Met vestigingen in Leeuwarden, Wageningen, Polen en de VS wordt aan hoogwaardige supplementen voor de bereiding van onder andere kaas, kwark en yoghurt gewerkt. Vanwege het sluiten van een productie en opslaglocatie in Ede was er dringend behoefte aan een uitbreiding van de opslagcapaciteit bij de productielocatie in Leeuwarden. Dit project, dat de naam MARS draagt, bestaat uit de realisatie van bijna 1000 palletplaatsen in een streng geconditioneerde omgeving van -55 graden Celsius inclusief de ondersteunende ruimtes. Vrieshallen met dergelijke lage temperaturen en een dusdanige schaalgrootte zijn een unicum in Nederland. Het is dan ook niet vreemd, dat er bijzondere oplossingen toegepast zijn op zowel bouwkundig als installatietechnisch vlak. De uitdaging zat bij de realisatie niet in de omvang van het project maar meer in de afstemming tussen de bouwkundige en installatietechnische aspecten en het aansluiten op de bestaande, in bedrijf zijnde fabriek. Het project is zo opgezet, dat niet alleen een vergroting van de capaciteit heeft plaatsgevonden, maar ook een kwaliteitsslag is gemaakt voor de reeds bestaande vrieshal. Bijzonder bij dit project en bij deze temperaturen is ook, dat er Ethaan/propaan als (natuurlijk) koelmiddel is toegepast en er dus geen gebruik is gemaakt van schadelijk Freon. Het project bestaat globaal uit de volgende onderdelen: vrieshal -55 graden Celsius (ca. 450 m2), orderpick -20 graden Celsius (ca. 150 m2), inpakruimte +16 graden Celsius (ca. 360 m2), sluizen +2 graden Celsius (ca. 50 m2), monsterweegruimte (ca. 25 m2) en technische ruimtes (ca. 400 m2 inclusief daken). Synquis heeft voor dit project het projectmanagement, de directievoering en het bouwkundige toezicht uitgevoerd.

Projectgegevens

Project: Project MARS, nieuwbouw vrieshal -55 graden Celsius
Opdrachtgever: CSK Food Enrichment c.v., Leeuwarden
Bouwkundig aannemer: Jorritsma Bouw B.V., Bolsward
Installateur GGI en KVI: Engie Services Noord b.v., Roden
Projectmanagement en directievoering: Synquis, Huissen
Ontwerp bouwkundig en constructief: Het 4-kant, Sneek
Ontwerp installaties: Engie Services Noord b.v., Roden
Bouwkundig toezicht: Synquis, Huissen
Aansturing en controle installaties: W5H, Appelscha
Start bouw: november 2018
Oplevering: november 2019
Contractvorm bouwkundig: UAV 2012 met STABU-bestek
Contractvorm installaties: UAV 2012 met prestatie eisen (URS)