In Zwartsluis is in opdracht van Rijkswaterstaat de ombouw van de Meppelerdiepsluis van keersluis tot schutsluis gerealiseerd. Hierbij is niet alleen de bestaande keersluis vervangen, maar ook het complex geschikt gemaakt voor scheepvaartklasse Va en de ophaalbrug vernieuwd. Om dit nieuwe complex aan te sturen is een nieuw bediengebouw gerealiseerd. De nieuwe sluisdeuren zijn uitgevoerd als schuifdeuren en de sluiskolk wordt gedefinieerd als een ‘groene kolk’. Door deze aanpassingen wordt het Meppelerdiep niet alleen toegankelijk voor grotere schepen. De scheepvaart zal ook op alle dagen van het jaar de Meppelerdiepsluis kunnen passeren. Tot nu toe moest bij hoog en laag water de sluisdeur worden gesloten en was er geen mogelijkheid voor de schepen om de passeren.

Synquis heeft voor Rijkswaterstaat binnen dit contract vanaf medio 2015 de rol van contractadviseur ingevuld. Maarten heeft zich drie dagen per week ingezet om de contractuele zaken te behartigen en de koppeling te zijn tussen Contractmanagement en Technisch Management. De laatste anderhalf jaar van het project heeft Maarten de rol van Contractmanager vervuld. Het project is volledig onder Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) uitgevoerd.

Projectgegevens

Project: Ombouw Meppelerdiepsluis te Zwartsluis
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Aannemer: Combinatie Strukton – Reef (CSR)
Contractadviseur: Synquis, Huissen
Start bouw: eind 2013
Oplevering: medio 2017
Overdracht: medio 2019
Contractvorm: UAV-GC 2005
Contractbeheersing: Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)