Het project nieuwbouw Flamco in Almere gaat over de complete nieuwbouw van een industriële productiehal met moderne magazijnen (BVO ca. 30.000 m2), inclusief een aansluitend BREAAM Outstanding hoofdkantoor (BVO ca. 3.000 m2). Het project is gebouwd op het industrieterrein Fort Blauwkapel in Almere. Het in totaal ca. 33.000 m2 BVO tellende pand is in eerste instantie door derden tot een VO-plus ontwikkeld. Vanaf dat moment is dit VO-ontwerp namens de opdrachtgever 72.LOGIMAC Logistic Grundbesitz B.V. (GARBE te Amsterdam) door Synquis bouwprojectmanagement technisch in ontwerpteamverband doorontwikkeld tot een DO-plus. Vervolgens is het DO plan succesvol aanbesteed. Aansluitend is het aanbestede plan samen met de betrokken adviseurs en de aannemers ADST en VDI in bouwteamverband doorontwikkeld tot een definitief TO, dat na de contractvorming onder de UAV-2012 door de betrokken partijen succesvol is gerealiseerd.
De bouwteampartners waren Synquis voor het complete bouw- en kostenmanagement en de bouw-juridische advisering, Bakers Architecten als (vervolg)architect en Firm architects als kantoor- interieurarchitect, Pieters Bouwtechniek als constructeur, Ingenieursbureau Dijkoraad als installatieadviseur, Tom Linnenman Bouw en advies als BREEAM-adviseur, Aan der Stegge Twello als bouwkundige hoofdaannemer en Batenburg Techniek als installateur.

Een extra uitdaging op het gebied van duurzaamheid was dat het bouwteam, na drie maanden bouwen in de uitvoeringsfase, te horen kreeg dat er namens de opdrachtgever was besloten om onder aansturing van Tom Linneman het kantoorpand alsnog te classificeren voor BREEAM Outstanding. Dit bracht de nodige procesmatige afstemmingen en planaanpassingen met zich mee, die tijdens de uitvoeringen allemaal succesvol zijn geïmplementeerd.
December 2019 is de grondaannemer gestart met het bouwrijp maken van het totale terrein. Medio februari 2020 zijn de overige aannemers met hun eigen werkzaamheden begonnen om vervolgens succesvol binnen de GROTIK-kaders het totale werk op 21 februari 2021 op te leveren. Synquis heeft namens opdrachtgever GARBE het proces-, kosten-, en projectmanagement, de directievoering en het bouwkundig toezicht uitgevoerd. Ook adviseerde Synquis het gehele aanbestedingstraject en leverde de benodigde (bouw)juridische zorg bij de diverse vraagstukken. Op dit moment managet Synquis de Nazorgfase van het pand.

PROJECTGEGEVENS

Project:Nieuwbouw Flamco in Almere
Opdrachtgever:72.LOGIMAC Logistic Grundbesitz (GARBE)
Oppervlak (BVO)33.000 m2
BouwkostenOngeveer €25 mln
Architecten:Studio DAD, Almelo (plan t/m DO) Bakers Architecten, Utrecht (vanaf DO)
Interieur architect:Firm architects, Amsterdam
Constructeur:Pieters Bouwtechniek, Utrecht
Adviseur installaties:Ingenieursbureau Dijkoraad, Enschede
BREAAM adviseurTom Linneman Bouw en advies, Geesteren
Bouwkundig aannemer:Aan der Stegge bv, Twello
Aannemer complete brandinstallaties:Aan der Stegge bv, Twello
Aannemer grondwerkenVisscher bv Almere
Installateur E-installaties:Batenburg Installatietechniek, Twello
Installateur W-installaties:Batenburg Installatietechniek, Twello
Projectmanagement en directievoering:Synquis vof, Huissen
Bouwkundig toezicht:Synquis vof, Huissen
Aanbesteding en bouw juridisch adviesSynquis vof, Huissen
Start uitvoering:December 2019 (Grondwerken)
Oplevering aan Flamco:Gefaseerd, echter volledig op 21-02-2021
Contractvorm:Bouwteam, UAV 2012