Het project Rijnkade 5 op Hoog Catharijne te Utrecht betreft de complete herbestemming van het voormalige V&D-pand. Het ruim 34.000m2 tellende pand is in eerste instantie volledig door Beelen Sloopwerken tot kaal casco niveau gestript, waarbij alle aanwezige asbest en de complete indeling het pand verwijderd zijn. Vervolgens is het pand geschikt gemaakt voor de huisvesting van 4 tenanten: Primark, Hudson’s Bay, Jumbo en een nog te selecteren huurder.

Het project is tot en met de afronding van het Definitief Ontwerp (DO) traditioneel ontworpen, waarbij de per tenant opgestelde huurderspecificaties in het DO geïmplementeerd zijn. Vervolgens is het plan in bouwteamverband verder doorontwikkeld en uitgevoerd.
De bouwteampartners waren Bakers Architecten als architect, Pieters Bouwtechniek als constructeur, HORI, LPB-Sight en DIA als installatieadviseurs en Heddes Bouw en Ontwikkeling met Unica, Warmtebouw en BLOM Elektrotechniek als aannemers.

Bij de herbestemming zijn veel constructieve ingrepen doorgevoerd. Desalniettemin is de hoofddraagconstructie van het gebouw intact gebleven. Naast dat de installaties compleet zijn vernieuwd, is het pand energetisch en qua (brand)veiligheid ge-upgrade naar de actuele stand der techniek en duurzaamheid. Het gebouw is waarmee weer klaar is voor de toekomst.

Een extra processuele uitdaging op het gebied van ecologie was dat in het pand beschermde gierzwaluwen gehuisvest waren waarbij kosten nog moeite gespaard zijn om dit proces in goede banen te leiden. Omdat het pand fysiek onderdeel is van het retailbestand van Hoog Catharijne, maar feitelijk een andere eigenaar heeft, is er een andere fasering gehanteerd dan het overige deel van Hoog Catharijne. Dit bracht de nodige procesmatige afstemmingen en tijdelijke maatregelen met zich mee.

Een andere grote uitdaging was het bouwen op een locatie waar geen bouwplaats beschikbaar was. Uiteindelijk is een zeer beperkte bouwplaats gecreëerd op het dak de parkeergarage P6 met een laad- en losplaats op straatniveau.
De renovatie van de expeditiekelder (transporthof) onder het gebouw is in samenwerking met de mede eigenaar Klépierre separaat uitgevoerd. Daarmee is een veilige, gestructureerde en hoogwaardige bevoorrading van Rijnkade 5 en van het oostelijk deel van Hoog Catharijne weer gewaarborgd.

Synquis heeft voor opdrachtgever IEF Capital uit Amsterdam het proces-, kosten-, en projectmanagement, de directie voering en het toezicht uitgevoerd. Op dit moment is Synquis bezig met het management van het totale beheer van het pand. Tevens heeft Synquis ook het gehele aanbestedingstraject geadviseerd en de benodigde (bouw)juridische advisering verzorgd bij de diverse privaat rechtelijke en overige bouw gerelateerde vraagstukken.

Projectgegevens

Project: Herbestemming Rijnkade 5 te Utrecht
Opdrachtgever: IEF Capital, Amsterdam
Oppervlak (BVO) 34.000 m2
Bouwkosten Circa 32 miljoen euro
Architect: Bakers Architecten, Utrecht
Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Utrecht
Adviseur bouwfysica en brandveiligheid: LBP | Sight, Utrecht
Adviseur installaties: Hori, Zeist en DIA, Utrecht
Adviseur asbestsanering: BK ingenieurs, Utrecht
Bouwkundig aannemer: Heddes Bouw en Ontwikkeling, Hoorn
Installateur elektrotechniek: Blom Elektrotechniek, Warmenhuizen
Installateur W-installaties Warmtebouw, Utrecht
Liften en roltrappen: Otis Nederland, Utrecht
Sloopwerk en asbestsanering (fase 1) Beelen sloopwerken, Harderwijk
Projectmanagement en directievoering: Synquis, Huissen
Toezicht: Synquis, Huissen
Aanbestedings- en bouwjuridisch advies Synquis, Huissen
Start uitvoering: november 2016
Oplevering aan huurders: Gefaseerd vanaf september 2018 tot december 2019
Contractvorm: Bouwteam, UAV 2012