Het project Nieuwbouw gezondheidscentrum Prinsenhof te Utrecht behelst de sloop van een oud kerkgebouw annex buurtcentrum en de vervangende nieuwbouw van een eerstelijns gezondheidscentrum naar een ontwerp van Jan Bakers architecten te Utrecht. In dit, van de Protestantse Gemeente Utrecht, nieuwe gezondheidscentrum worden een aantal huisartsenpraktijken een fysiotherapiepraktijk en een apotheek ondergebracht.

De hier door Synquis uitgevoerde advieswerkzaamheden begonnen medio 2015 met een “gestrand” VO-plan wederom op de GROTIK (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) managementaspecten haalbaar te maken. Dit door middel van het verzorgen en opstellen van een uitgebreide procesanalyse met bijbehorend plan van aanpak. Hierbij werd vooral gestuurd op ( financiële) haalbaarheid en (technische) maakbaarheid in relatie tot de beschikbare tijd (eis was operationeel medio april 2016). Nadat het door Synquis geadviseerd proces met bijbehorend herziend ontwerp omgezet was naar een aangepast DO + is met draagvlak en goedkeuring van alle betrokken stakeholders het DO+ onder volledige begeleiding van Synquis en binnen de gestelde financiële- en tijdskaders in een meervoudig onderhandse (aanbestedings)procedure in een bouwteamproces succesvol aanbesteedt en daarna in uitvoering genomen.

Marcel heeft als Synquis adviseur binnen dit project gewerkt en hierbij de volgende taken uitgevoerd:
• het opstellen van een procesanalyse met een plan van aanpak om het project (GROTIK) haalbaar te maken
• het begeleiden van het complete door Synquis geadviseerde innovatieve aanbestedingsproces
• het verzorgen van het complete projectmanagement vanaf VO tot de realisatie
• daarna het leveren van de directievoering en partieel toezicht in de uitvoeringsfase en nazorgfase
• het verzorgen van het kostenmanagement tijdens het gehele Synquis proces.

Gebruikers:Huisartsen, Fysiotherapeuten, ApothekerProcesadviseur inclusief de aanbesteding & projectmanagement:Synquis, Huissen

Projectgegevens

Project: Nieuwbouw gezondheidscentrum Prinsenhof te Utrecht
Opdrachtgever: De Protestantse Gemeente Utrecht, PGU
Architect: Jan Bakers, Utrecht
Aannemers: Volledig Casco = Cornelissen, Zeeland en installaties met de Afbouw door BbDW, Sint Michielsgestel
Directievoering & partieel toezicht: Synquis, Huissen
Start bouw: Augustus 2015
Oplevering: April 2016
oppervlak: ca 1.100 m2BVO
Bouwkosten: ca. € 1.3 miljoen
Contractvorm: Bouwteam