Het project Nieuwbouw clubhuis met een tennissatelliet voor SV Kampong te Utrecht behelst de sloop van het voormalige clubhuis van SV Kampong om op deze locatie vervangende nieuwbouw te realiseren van een eigentijds multifunctioneel Clubgebouw. Dit naar een ontwerp van Jan Bakers architecten te Utrecht. Tevens wordt er een separate tennissatelliet gerealiseerd en wordt een groot gedeelte van het bestaande SV Kampong sportterrein opnieuw ingericht.
De hier door Synquis uitgevoerde advieswerkzaamheden begonnen medio 2015 met een financieel iets te ambitieus VO-plan wederom op de taakstellende GROTIK (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) managementaspecten haalbaar te maken. Synquis is in dit project gestart met van het verzorgen en opstellen van een uitgebreide procesanalyse met bijbehorend plan van aanpak. Hierbij werd vooral gestuurd op ( financiële) haalbaarheid en (technische) maakbaarheid in relatie tot de beschikbare tijd. Nadat het door Synquis geadviseerd proces met bijbehorend herziend ontwerp omgezet was naar een aangepast DO + is met draagvlak en goedkeuring van alle betrokken stakeholders het DO+ onder volledige begeleiding van Synquis en binnen de gestelde financiële- en tijdskaders in een meervoudig onderhandse (aanbestedings)procedure in een bouwteamproces succesvol aanbesteedt en de verwachting is dat het Technisch Ontwerp (TO) in het 1e kwartaal 2016 in uitvoering wordt genomen.

Marcel heeft als Synquis adviseur binnen dit project gewerkt en hierbij de volgende taken uitgevoerd:
• het opstellen van een procesanalyse met een plan van aanpak om het project (GROTIK) haalbaar te maken
• het begeleiden van het complete geadviseerde innovatieve en geïntegreerd aanbestedingsproces
• het verzorgen van het complete projectmanagement vanaf VO tot de realisatie
• daarna het leveren van de directievoering in de uitvoeringsfase en nazorgfase
• het verzorgen van het kostenmanagement tijdens het gehele Synquis proces.

Projectgegevens

Project: Nieuwbouw clubhuis met tennissatelliet van SV Kampong te Utrecht
Opdrachtgever: Het federatiebestuur van SV Kampong
Gebruikers: Omni sport verenigingen van SV Kampong
Architect: Jan Bakers, Utrecht
Aannemers: Cornelissen, Zeeland en installaties Unica
Procesadviseur inclusief de aanbesteding & projectmanagement: Synquis, Huissen
Directievoering & partieel toezicht: Synquis, Huissen
Start bouw: medio 1e kwartaal 2016
Oplevering: verwacht begin 2017
oppervlak: ca 3.500 m2BVO
Bouwkosten: ca. € 3.5 miljoen
Contractvorm: Bouwteam

Geef een reactie