Voor minder recente referenties en projecten verwijzen wij graag naar ons Archief referenties en portfolio.

Onderdoorgang Middelberterweg, Meerstad Groningen

De Onderdoorgang Middelberterweg maakt een ongelijkvloerse kruising tussen de bestaande Middelberterweg en de toekomstige Hoofdontsluitingsweg (HOW) mogelijk, De nieuwe Hoofdontsluitingsweg zal zorg gaan dragen voor de uitsluiting van de in ontwikkeling zijnde woonwijk Meerstad te Groningen. Het ontwerp en de uitvoering van deze onderdoorgang wordt gedaan door de Bouwcombinatie Salverda – Schagen. Op basis van…

Nieuwbouw Gebouw 7200 TU/e

Het project nieuwbouw gebouw 7200 te Eindhoven betreft een ‘Ïn Between” nieuwbouw van een kantoor- en laboratoriumgebouw. De omvang is ca 2000m2 BVO en het gebouw wordt middels een loopbrug gekoppeld aan de bestaande gebouwen Flux en Cascade op de TU/e campus in Eindhoven. Het gebouw heeft drie bouwlagen boven maaiveld en één volledig ondergrondse…

Onderhoud Hofjes Utrecht

Synquis heeft van de ‘Van Geelen Stichting’ en ‘Stichting Het Oudwijckhofje’ opdracht gekregen voor het projectmanagement voor het onderhoud van 24 + 33 monumentale woningen in Utrecht. Het voornaamste doel is van dit onderhoud is het herstellen en upgraden van de buitenschil (gevels en dak). Op basis van de inspectierapportages van de MonumentenWacht Utrecht heeft…

Nieuwbouw Flamco te Almere

Het project nieuwbouw Flamco in Almere gaat over de complete nieuwbouw van een industriële productiehal met moderne magazijnen (BVO ca. 30.000 m2), inclusief een aansluitend BREAAM Outstanding hoofdkantoor (BVO ca. 3.000 m2). Het project is gebouwd op het industrieterrein Fort Blauwkapel in Almere. Het in totaal ca. 33.000 m2 BVO tellende pand is in eerste…

Nieuwbouw vrieshal CSK te Leeuwarden

CSK Food Enrichment c.v. is één van de meest vooraanstaande producenten van bacterieculturen voor de zuivelindustrie. Met vestigingen in Leeuwarden, Wageningen, Polen en de VS wordt aan hoogwaardige supplementen voor de bereiding van onder andere kaas, kwark en yoghurt gewerkt. Vanwege het sluiten van een productie en opslaglocatie in Ede was er dringend behoefte aan…

Meppelerdiepsluis te Zwartsluis

In Zwartsluis is in opdracht van Rijkswaterstaat de ombouw van de Meppelerdiepsluis van keersluis tot schutsluis gerealiseerd. Hierbij is niet alleen de bestaande keersluis vervangen, maar ook het complex geschikt gemaakt voor scheepvaartklasse Va en de ophaalbrug vernieuwd. Om dit nieuwe complex aan te sturen is een nieuw bediengebouw gerealiseerd. De nieuwe sluisdeuren zijn uitgevoerd…